Distansstudier del 4 - Teknik och krav


Distansstudier del 4 - Teknik och krav

Distansstudier kan ställa vissa krav på din teknik, vilket gör att just Lärcentra kan vara en så bra hjälp. Dator med stabil uppkoppling är i de allra flesta fall grundläggande för att kunna klara av studierna över huvud taget, eftersom man oftast sköter olika former av kontakt med skolan eller andra studenter via olika lärplattformar som kan innehålla meddelandefunktioner, forum och möjligheter att ta del av arbetsuppgifter och göra grupparbeten. För vissa utbildningar krävs också en webbkamera och headset för att delta i möten via nätet. Ibland måste du också ladda ner särskilda program för olika funktioner. Ta reda på vad som gäller så att du kan ordna allt i god tid!

studies.jpg

Men som sagt är det inte bara tekniken som det ställs krav på, utan även din egen disciplin. Då du ofta kan få stort ansvar för att planera dina egna studier är det viktigt att lägga upp en rutin för arbetet som fungerar. Användbara tips kommer i nästa del!