Studieskolan del 2 – Inläsning av litteraturen


Studieskolan del 2 – Inläsning av litteraturen

Det finns flera olika tillvägagångssätt som kan hjälpa dig att ta till dig kurslitteraturen. Här tar vi upp några av de viktigaste.

1. Skaffa en överblick över ämnet

Om du har börjat studera ett ämne som är okänt för dig sedan tidigare kan det vara en bra idé att du börjar med att sätta dig in i det från grunden. Många kursers litteraturlistor innehåller tips på litteratur som det kan vara lämpligt att börja med. Lägger du lite tid på att lära dig grunderna ordentligt kommer du ha mycket lättare att följa med längre fram. Tänk på att du inte bara behöver läsa den litteratur som ingår i kursen. Hittar du någon bok du tycker är bra och lättförståelig, men som inte står med på litteraturlistan, finns det absolut ingenting som hindrar att du läser den ändå. Många gånger går det dessutom bra att byta ut kurslitteraturen mot likvärdig litteratur, så länge du tillgodogör dig den information som du behöver.

2. Leta upp litteraturen i god tid

Se till att du har fått tag i kurslitteraturen redan vid kursens början! Planerar du att låna en del av litteraturen på biblioteket är det särskilt viktigt att vara ute i god tid, men även hos förlagen finns risken att vissa böcker åtminstone tillfälligt tar slut. Tänk även på att leta efter litteraturen på andra bibliotek än ditt högskolebibliotek, om den är utlånad där. När det gäller viss litteratur kan du klara dig genom att läsa bibliotekets referensexemplar. Planera dock in detta i god tid, då det kanske finns andra som har tänkt samma sak som du.

3. Lär dig skumläsa

Du sparar mycket tid genom att lära dig behärska tekniken att skumläsa. När du väl har övat upp tekniken känns den snart självklar, och gör att du utan problem kan dubbla din läshastighet. Du behöver inte läsa varje ord för att uppfatta innehållet i en text, du kommer förstå det viktigaste även om du egentligen bara ”läser” vartannat eller vart tredje ord. De som är ovana vid att skumläsa vill gärna uttala orden inne i huvudet samtidigt som de läser, vilket naturligtvis gör att det går mycket långsammare. Försök att bara låta blicken vandra över raderna, börja en bit in på raden och avsluta innan raden är slut.

student.jpg

4. Helheten – delarna

När du tar dig an en text är det bra att växla mellan helheten och delarna. Börja gärna med att titta igenom innehållsförteckning, rubriker, diagram och tabeller och liknande för att få en överblick. Därefter koncentrerar du dig framförallt på början och slutet av kapitlen, det är där den viktigaste informationen (inledning och sammanfattning) brukar finnas. När du sedan övergår till att läsa hela texten kan du lättare se den i sitt sammanhang. Ibland kan du behöva växla mellan dessa två sätt flera gånger för att verkligen förstå texten, medan det vid andra tillfällen kan räcka att göra en översiktsläsning.

5. Stryk under och anteckna

Om du är aktiv medan du läser så ökar du koncentrationen och förstår lättare vad det handlar om. Aktiv kan du till exempel vara genom att regelbundet stryka under ord och meningar som verkar extra viktiga, och genom att föra anteckningar i marginalerna så att du senare kommer ihåg vad du tänkte på första gången du läste texten. Det underlättar också för dig när det blir dags att repetera, eftersom du då lättare ser de viktigaste delarna. Var dock försiktig med att stryka under alltför mycket, du vill inte att det ska se rörigt ut. Problemet med denna metod uppstår förstås när du har lånade böcker. Då kan du istället använda dig av små post-it lappar i olika färger, för att markera extra viktiga sidor eller kapitel i boken. Istället för att anteckna i marginalen kan du då ha ett block bredvid dig medan du läser, där du skriver ner dina tankar. Glöm inte att skriva vilken sida i boken det gäller!

6. Sammanfatta innehållet

När du har läst igenom en text är det dags att sammanfatta vad du lärt dig. Gör gärna det ganska ofta, och vänta inte tills du läst ut hela boken. Antingen kan du skriva ner en kort sammanfattning, eller så kan du berätta den högt för dig själv. Gå sedan tillbaka och läs texten igen för att försäkra dig om att du förstått alltig rätt. Försök vid kommande läsningar och repetitioner av texten att hela tiden ligga steget före. Titta på rubrikerna och försök dra dig till minnes vad de står för, innan du läser igenom texten.

soffagirl.jpg

7. Repetera!

Det finns ingen genväg. Repeterar du inte det du har lärt dig kommer det inte att fastna. Tänk också på att ditt mål är att lära för livet och inte bara för tentan! Det gör det ännu viktigare att repetera, så att kunskapen lägger sig i långtidsminnet.

8. Vänta inte till sista veckan!

Det största misstaget du kan göra när det gäller inläsning av kurslitteratur, oavsett om du läser inför en salstenta eller hemuppgift, är att inte börja i tid! Du behöver tid att gå igenom texten flera gånger, och du behöver dessutom ha marginaler om det skulle inträffa något. Du kanske blir sjuk och inte orkar plugga under några dagar? Du vet naturligtvis att det är så, men det tål att upprepas. Använd dig av tipsen i del 1 av Studieskolan för att komma igång redan från början, och håll dig till de mål du har satt upp.