Studieskolan del 4 – Grupparbeten


Studieskolan del 4 – Grupparbeten

Att jobba i grupp är ett bra och roligt sätt så länge det fungerar och flyter på bra. Här följer några tips för att lyckas med detta!

1. Gör upp en plan

Det är nästan ännu viktigare när du jobbar tillsammans med andra än när du jobbar själv, att ni gör upp en plan över när det ska vara färdigt och sätter upp delmål. Kom överens om hur ofta och länge ni ska träffas, och vad ni vill få gjort vid dessa tillfällen. Försök att hålla er till det, annars blir det lätt att flera timmar går utan att ni riktigt vet vad ni har fått gjort. Skriv gärna ner vad som behöver göras så att ni kan pricka av efterhand. Kom också redan från början fram till hur ni ska dela upp arbetet mellan er. Det finns många varianter här, och alla har sina för- och nackdelar. Ni kan träffas ofta och skriva det mesta tillsammans, vilket för med sig att alla är delaktiga i alla moment och får en tydlig bild av hela uppgiften. Positivt är också att ni får möjlighet att diskutera mycket med varandra. Dock är det tidskrävande, och risken finns att ni blir sittande länge och diskuterar formuleringar och liknande. Om ni istället väljer att skriva vissa delar var för sig för att sedan sammanställa det tillsammans så lämnar det utrymme för var och en att styra över sin egen tid. Nackdelen är då att du inte får så bra insyn i de delar av uppgiften som inte är ditt ansvar. Det finns också risk att slutresultatet blir en aning spretigt, om ni har alltför skilda sätt att skriva på.

apply_0.jpg

2. Håll dig till deadlines

Oavsett vilken metod ni bestämmer er för är det väldigt viktigt att du håller dig till de deadlines som ni har satt upp. Även om du anser att ni hinner färdigt ändå är det inte ok gentemot dina kamrater att slarva med detta. Har ni bestämt att en viss del ska vara färdigskriven till ett visst tillfälle så ska den också vara det! Att kunna följa sådana uppsatta tidsramar är också en bra förberedelse inför arbetslivet, då du vanligtvis inte styr över din egen tid på samma sätt som du gör när du studerar.

3. Ta inte på dig allt ansvar själv…

Det är lätt hänt att personer i en gruppkonstellation tar på sig vissa roller. Någon blir ofta lite av en ledare och ser till att saker och ting blir gjorda. Känner du igen dig? Det är till stor del positivt, eftersom det ibland kan behövas någon som drar igång gruppen och peppar de andra. Det är också en egenskap som du kan ha nytta av i många sammanhang. Var dock försiktig så att du inte tar på dig allt ansvar ensam, både för din egen och för de andras skull. Du måste lita på att även andra klarar av att lösa saker utan din hjälp, även om de tar sig an uppgiften på ett annat sätt än vad du skulle gjort. Det är viktigt att du är medveten om att ditt sätt inte är det enda och inte alltid det bästa. Var ödmjuk, lyssna på allas idéer och se till att du inte kör över någon.

energy.jpg

4. … men lägg inte heller över allt ansvar på andra

Det finns också ofta en eller flera personer i en gruppkonstellation som bara glider med och inte tar speciellt mycket eget ansvar. Det kan finnas olika anledningar till ett sådant beteende, det behöver inte alltid vara så att personen är lat och oengagerad. Det är lätt att känna sig lite osäker, speciellt om någon annan i gruppen är väldigt dominant, och att inte riktigt våga framföra sina åsikter. Oavsett anledning så vill du inte ha den rollen! Se till att ta din del av ansvaret för grupparbetet.

5. Ta hjälp av handledaren

Om ni har problem i gruppen som ni har svårt att lösa på egen hand så tveka inte att ta hjälp av er handledare. Det kanske är en grupp som ska arbeta tillsammans under längre tid, och då är det viktigt att ni kommer överens och kan jobba tillsammans under hela den tiden. Det är inte meningen att ditt studieresultat ska behöva påverkas av att du har hamnat i en grupp där ni inte lyckas samarbeta.