Information om företaget
Företag: 
Statliga bolag
Antal anställda: 
28500
Medelålder: 
0 years
Andel kvinnor: 
0%
Traineeprogram: 
Ja

Polismyndigheten i Västra Götaland omfattar Västra Götalands län. Ledningen med länspolismästare Ingemar Johansson sitter i Göteborg. I länet finns 57 polisstationer. Organisation

Geografiskt är distriktet indelat i fyra polisområden: • Polisområde Storgöteborg omfattar det gamla polisområde 1/syd och består av polisenheterna Göteborg City, Mölndal, Frölunda, Kortedala/Bergsjön, Hisingen, Angered, Kungälv och Stenungsund. Polisledningen för området har sin geografiska placering i Mölndal. • Polisområde Älvsborg omfattar södra och mellersta Älvsborg och har sitt säte i Borås. • Polisområde Skaraborg omfattar det gamla Skaraborgs län och har sitt säte i Skövde. • Polisområde Fyrbodal omfattar det gamla polisområde 4 och består av närpolisområdena Strömstad, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Dalsland. Polisledningen för området har sin geografiska placering i Uddevalla . Ett omfattande arbete utförs också i våra länsavdelningar: Länsordningspolisen (LOP), Länskriminalpolisen (LKP) och Förvaltningsavdelningen (FVA). Länsordningspolisen På LOP finner du förutom länsvakthavande befäl, ingripandeenheten, hundförarpolisen, sjöpolisen, gränspolisen, polisrytteriet, och trafikpolisen. Länskriminalpolisen På LKP hittar du grova brott roteln, grov organiserad brottslighet roteln, tekniska roteln, narkotikaroteln och kriminalunderrättelsetjänsten. Förvaltningsavdelningen På förvaltningsavdelningen finns materialenheten, utbildningsenheten, ekonomienheten, personalstödsenheten, polisrättsenheten, IT-enheten, dokumentationsenheten och lokalvårdsenheten. Länspolismästarens stab Till stöd för polismyndighetens ledning finns en stabsorganisation. Denna består av två enheter; en planeringsenhet och en kanslienhet.

Fyra polisområden Geografiskt är polismyndigheten indelat i fyra polisområden: Polisområde Fyrbodal Polisområde Fyrbodal omfattar Bohuslän med kustträcka ända upp till Norge, samt Dalsland. Polisområdet är indelat i polisenheterna Västra och Östra Fyrbodal. Ledningen för området är placerad i Uddevalla. Kustkommunerna får mångdubblad befolkning under sommarmånaderna, vilket präglar polisens arbete. Gränsen mot Norge gör även att polisen här samarbetar med den norska tullen för att stoppa den illegala smugglingen av varor och människor. Polisområde Skaraborg Polisområde Skaraborg omfattar det som tidigare var Skaraborgs län. Området är uppdelat i polisenhet Västra Skaraborg med huvudorten Lidköping, och polisenhet Östra Skaraborg med huvudorten Skövde. Ledningen för polisområde Skaraborg har sitt säte i Skövde. Orter som tillhör polisområde Skaraborg är; Gullspång, Töreboda, Karlsborg, Mariestad, Tibro, Götene, Hjo, Tidaholm, Falköping, Skara, Vara, Grästorp och Essunga.
Polisområde Storgöteborg Polisområde Storgöteborg omfattar polisenhet Göteborg city, polisenhet Hisingen, polisenhet Nordost (tidigare polisenheterna Kortedala/Bergsjön och Angered), polisenhet Syd (tidigare polisenheterna Mölndal och Frölunda) och polisenhet Södra Bohuslän (tidigare polisenheterna Kungälv och Stenungsund). I polisområdet finns dessutom kriminalpolisenheten (KPE), samordningsenheten (SE). Ledningen för området har sin geografiska placering i Göteborg. Storstadsproblematiken innebär att brottsligheten är av ett annat slag än i resten av länet, vilket har resulterat i att det här finns poliser med särskild kompetens riktad mot vissa problemområden. Några exempel på detta är supporterpoliser och områdespoliser. Polisområde Älvsborg Med Borås som huvudort mitt i polisområdet, sträcker sig polisområde Älvsborg fyra mil åt varje väderstreck och omfattar södra och mellersta Älvsborg med orterna: Borås, Mark, Svenljunga/Tranemo, Ulricehamn, Alingsås, Herrljunga/Vårgårda samt Lerum. Polisområde Älvsborg omfattar polisenheterna Alingsås och Borås. Ledningen för polisområdet har sitt säte i Borås.

Länsordningspolisen

På Länsordningspolisen (LOP) finns länsvakthavande befäl som har ett övergripande ansvar för ingripandeverksamheten i länet. Ledningen för LOP sitter i Göteborg men mycket av verksamheten är utlokaliserad i länet. Under LOP finns dessa underavdelningar: • Länskommunikationscentralen • Piketpolisen • Hundförarpolisen • Trafikpolisen • Sjöpolisen • Rytteriet • Gränspolisen • Supporterpolisen

Länskriminalpolisen På Länskriminalpolisen handläggs utredningar av svårare karaktär. Vilka ärenden det är styrs av en tjänsteföreskrift (TjF 400) men generellt handlar det om grova eller svårutredda brott. På LKP hittar du: • Grova brott roteln
• Grov organiserad brottslighet roteln • Tekniska roteln • Narkotikaroteln • Kriminalunderrättelsetjänsten Flera av dessa rotlar har verksamhet utlokaliserad i länet.

Förvaltningsavdelningen På förvaltningsavdelningen sköts en stor del av polismyndighetens administration. Man ansvarar för fordon, utrustning, materiel m.m. Dessutom har man hand om IT/radio och utbildning i myndigheten.

På förvaltningsavdelningen hittar du: • materialenheten • utbildningsenheten • ekonomienheten • personalenheten • polisrättsenheten • IT-enheten • dokumentationsenheten • lokalvårdsenheten • beslutsfunktionen.

Mer information finns på www.polisen.se. (länk till: http://www.polisen.se/Vastra_Gotaland/sv/Om-polisen/lan/VG/op/Polisen-i-Vastra-Gotalands-lan/)