Description:

Vid varje ansökningstillfälle söker runt 800 nyexaminerade civilekonomer Coop Management Trainee Program. Cirka tio väljs ut för att genomgå programmet med sikte på en framtida chefs- eller specialistbefattning inom Coop. Som trainee blir du tillsvidareanställd av Coop och får en marknadsmässig lön. Under cirka fyra veckor per år får du genomgå en omfattande och välutvecklad ledarskapsutbildning. Utbildningen fokuserar på ledarskapsutveckling och berör även kommunikation, förhandling och projektledning. Målet är att du som trainee ska arbeta inom ungefär fyra olika verksamheter. Din placering och arbetsuppgift blir verklig och du blir avgörande för om arbetet genomförs eller inte. Vid varje placering tilldelas du en handledare. En mer kontinuerlig kontakt får du med din mentor som följer dig under hela den traineeperioden. Studiebesök och projektarbete Under programmets gång genomförs studiebesök, i Sverige och internationellt. Du får även möjlighet att tillsammans med KF Project Center arbeta ett par veckor med ett biståndsprojekt. Tidigare trainees har bland annat arbetat i Vietnam, Thailand och Filippinerna. Vad händer när traineeprogrammet tar slut? Tidigare trainees har idag tjänster som kedjechef, stormarknadschef, butikschef, controller, projektledare medmera.
Företag: 
Utomlands: 
No
Sista ansökningsdag: 
Möjligen 2010
Sänd ansökan till: 
Gun Kihlmark Coop Sverige AB Box 15200 104 65 Stockholm