Description:

Under 12 månader kommer du att få en utbildning som baserar sig på din erfarenhet, dina kvalifikationer, potential och ambitioner. Huvuddelen av utbildningen kommer att ske i Nettos svenska verksamhet. Du kommer att få en god insyn i Netto under traineeförloppet. Vi kommer att erbjuda dig utmaningar redan under din tid som trainee. Efter avslutad utbildning finns anställningsmöjlighet i samtliga Nettoländer. Under en del av din utbildningsperiod som omfattar minst 12 månader förväntar vi oss att du är flexibel och flyttbar till antingen Danmark, Polen, Tyskland eller England.
Utomlands: 
Yes
Sista ansökningsdag: 
Våren 2010
Sänd ansökan till: 
Är du intresserad att göra karriär med en internationell ”Touch” i en av detaljhandelns mest expansiva kedjor skickar du din ansökan märkt ”IMT” till Netto Marknad Sverige AB, 311 84 Falkenberg eller söker tjänsten via www.netto.se