Description:

Traineeprogrammet ger dig möjlighet att få en bredare bild av vår verksamhet samtidigt som du succesivt slussas in i din nya yrkesroll. På din avdelning får du en yrkeshandledare i det kliniska omvårdnadsarbetet. Dessutom har du möjlighet att delta i mentorprogram, där du vid regelbundna träffar kan få råd och stöd av en mer erfaren kollega.
Utomlands: 
No
Sista ansökningsdag: 
Löpande
Sänd ansökan till: 
Vill du veta mer ta kontakt med Annsofi Blomqvist, tel 021-17 58 94 epost annsofi.blomqvist@ltv.se.