Description:

Traineeprogrammet är en del av företagets långsiktiga försörjning av medarbetare i nyckelpositioner. Genom rollen som trainee ges du möjlighet att få en helhetssyn, ett brett kontaktnät, unika kunskaper och personlig utveckling, samtliga viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt arbete inom koncernen. Programmet löper över 24 månader uppdelade på tre perioder; introduktion, projektperiod och säljpraktik. Du kommer själv till viss del ges möjlighet att påverka vilka projekt du gör och i vilka länder och städer de utförs.
Företag: 
Utomlands: 
Yes
Sista ansökningsdag: 
Möjligen 2010
Sänd ansökan till: 
För närvarande finns inga traineeplatser tillgängliga. Kommande traineerekryteringar kommer att annonseras på vår [hemsida](http://www.oem.se/jobb_trainee.html).