Description:

Syfte under trainee programmet; Att bidra till utveckling av koncernen genom att traineerna på sina ”stopp” i koncernen agerar som lärande och ödmjuka change agents, dvs. de ska klara en balansgång mellan att lära av människor i verksamheten och att samtidigt framgångsrikt utmana det existerande arbetssättet för att bidra till nödvändig förändring. Syfte efter trainee programmet; Att säkra tillgången av ledare i koncernen som har kraft och förmåga att påverka och vidareutveckla företaget i enlighet med de krav som ställs av kunder, övrig omvärld och medarbetare.
Företag: 
SAS
Utomlands: 
Yes
Sista ansökningsdag: 
Möjligen 2010