Description:

Många före detta trainees kan vittna om Scanias traineeprogram som en utmärkt start på karriären. Du knyter snabbt viktiga kontakter och får en bra helhetssyn på verksamheten. Oavsett inriktning inleds traineeprogrammet med en gemensam introduktionsvecka och en kortare verkstadspraktik. Därefter följer en kombination av fyra praktikperioder, som vardera omfattar tre månader. Du kan själv påverka praktikperiodernas innehåll tillsammans med din chef och handledare.
Företag: 
Utomlands: 
Yes
Sista ansökningsdag: 
Våren 2010
Sänd ansökan till: 
Formulär för ansökan finns på www.scania.com/trainee