Description:

LKAB erbjuder studenter med universitets- eller högskoleutbildning med teknisk inriktning traineeplatser i Malmfälten. Med traineeprogrammet får deltagarna fördjupad kunskap om företaget, verksamheten och produkterna. Deras personliga utveckling stimuleras och de får möjligheter att utveckla sig inom olika intresseområden. Under traineeprogrammet tilldelas varje deltagare en närmaste chef och en hemarbetsplats. Deltagarna vägleds under hela programtiden som sträcker sig över tolv månader. Det betyder att deltagarna regelmässigt återgår till sin hemarbetsplats för att praktiskt arbeta med något projekt eller andra arbetsuppgifter.
Företag: 
Utomlands: 
Yes
Sista ansökningsdag: 
Möjligen våren 2010