Description:

SIT AB:s traineeprogram för montageledare och driftsättare vänder sig till dig som är mellan 25 och 40 år och har 120 högskolepoäng eller motsvarande eftergymnasial utbildning, dock lägst gymnasieingenjör med yrkeserfarenhet. Vi lägger stor vikt på tidigare erfarenhet.
Företag: 
Utomlands: 
Yes
Sista ansökningsdag: 
Maj 2010
Sänd ansökan till: 
Besök http://www.siemens.se/sit för mer information angående ansökningsförfarande