Description:

Vi söker traineer inom områdena drift & underhåll, vägbyggnad och ekonomi. Kravet är en högst två år gammal examen om minst 120 högskolepoäng (180 högskolepoäng enligt det nya högskolesystemet). Som trainee anställs du för en bestämd tjänst på en given ort. Jämsides med arbetet där deltar du under de första 18 månaderna av din anställning hos Vägverket i ett omfattande och givande traineeprogram som främjar din personliga utveckling, breddar ditt kontaktnät samt ger dig kunskap om Vägverket och dess verksamheter. Vägverkets traineeprogram syftar till att: Ge dig bred kunskap om Vägverkets roll, verksamhetsområden och arbetsmetoder skapa ett nätverk mellan dig, de övriga gruppdeltagarna och andra inom Vägverket stödja din fortsatta yrkesmässiga utveckling. Många av dem som har genomgått traineeprogrammet sedan vi började med det i början av 1990-talet tycker att det är en fantastiskt bra övergång från studier till yrkesliv. De traineer som började Vägverkets traineeprogram 2006, och därmed snart har slutfört sin traineeperiod, anser att tiden har varit spännande, intressant, lärorik, utvecklande och utmanande och att den har gett en helhetsbild av Vägverket.
Företag: 
Utomlands: 
No
Sista ansökningsdag: 
Möjligen 2010
Sänd ansökan till: 
Se annons som publiceras på hemsidan och annonser i tidningar under mars/april 2009