Description:

Syftet med traineeprogrammet är att traineen skall få en helhetssyn på företaget och ett stort kontaktnät detta för att säkra den lånsiktiga rekryteringen av kompetent personal till viktiga befattningar. Praktik på olika funktioner inom företaget kombineras med utbildningar, studiebesök och träffar med nyckelpersoner inom företaget. Efter 11 månader åker traineen på en 4 månader lång utlandspraktik till någon av våra samarbetspartners inom flyg- och rymdindustrin. Volvo Aero är en del av AB Volvo och de olika traineeprogrammen inom koncernen samverkar kring vissa studiebesök och utbildningar.
Utomlands: 
Yes
Sista ansökningsdag: 
Våren 2010
Sänd ansökan till: 
Online-ansökan på www.volvo.com