Description:

Syftet med programmet är att säkra den långsiktiga rekryteringen av kompetent personal till viktiga befattningar. Programmet är internationellt och pågår under 14 månader. Det är indelat i 4 perioder, varav minst en av perioderna är en utlandsperiod. Programmet omfattar dels praktik på olika avdelningar, t.ex. inom produktion, produktutveckling, marknad, finans eller inköp, och dels gemensamma utbildningsaktiviteter i olika länder.
Utomlands: 
Yes
Sista ansökningsdag: 
Möjligen 2010
Sänd ansökan till: 
On-line ansökan via www.volvogroup.com