Vi verkar för att underlätta det dagliga arbetet för rekryterande statliga verk, departement såväl som statliga företag.

Polisen Västra Götaland

Information om företaget
Företag: 
Traineeprogram: 
Ja

Polismyndigheten i Västra Götaland omfattar Västra Götalands län. Ledningen med länspolismästare Ingemar Johansson sitter i Göteborg. I länet finns 57 polisstationer. Organisation

Geografiskt är distriktet indelat i fyra polisområden: • Polisområde Storgöteborg omfattar det gamla polisområde 1/syd och består av polisenheterna Göteborg City, Mölndal, Frölunda, Kortedala/Bergsjön, Hisingen, Angered, Kungälv och Stenungsund. Polisledningen för området har sin geografiska placering i Mölndal. • Polisområde Älvsborg omfattar södra och mellersta Älvsborg och har sitt säte i Borås.

Apoteket

Information om företaget
Företag: 
Traineeprogram: 
Nej

Försäkringskassan

Information om företaget
Företag: 
Traineeprogram: 
Nej

Sjöfartsverket

Information om företaget
Företag: 
Traineeprogram: 
Nej

Vattenfall

Information om företaget
Företag: 
Traineeprogram: 
Nej

Trafikverket

Information om företaget
Företag: 
Traineeprogram: 
Nej

Trafikverket ansvarar för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Det är en stor förändring som öppnar möjligheter att förbättra funktionen i det samlade transportsystemet. Genom att vara en aktiv och kompetent aktör ska vi bidra till samhällsutvecklingen och skapa förutsättningar för goda transportmöjligheter för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Åklagarmyndigheten

Information om företaget
Företag: 
Traineeprogram: 
Nej