Genom att vi samverkar med ett stort antal av Sveriges arbetsgivare som rekryterar till vårdsektorn så har vi byggt upp en gedigen förståelse för de utmaningar som finns vid tillsättandet av tjänster.

Jämtlands läns landsting

Information om företaget
Företag: 
Traineeprogram: 
Nej

Landstinget Värmland

Information om företaget
Företag: 
Traineeprogram: 
Yes

Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Information om företaget
Företag: 
Traineeprogram: 
Nej

Universitetssjukhuset Örebro

Information om företaget
Företag: 
Traineeprogram: 
Nej

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett utvecklingsinriktat hälso- och sjukvårdscentrum.

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden.

Högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten vid USÖ.

Ängelholms Sjukhus

Information om företaget
Företag: 
Traineeprogram: 
Nej