SFS tycker till om skuggbudgeten


SFS tycker till om skuggbudgeten

Nu har de rödgröna presenterat sin skuggbudget. SFS, Sveriges förenade studentkårer, tycker att det är glädjande att den högre utbildningen är ett prioriterat område i budgeten. Men de tycker ändå att vissa utbildningssatsningar är för svaga. De tycker att satsningarna ligger på en för låg nivå och att det finns saker som oväntat har utelämnats i budgeten. I skuggbudgeten föreslås 200 miljoner kronor i höjt anslag 2011 och 400 miljoner kronor 2012. Det är pengar som ska gå till att höja högskoleutbildningarnas kvalitet. De ska bland annat gå till fler lärarledda timmar i högskolan.

SFS tycker till om vårbudgeten


SFS tycker till om vårbudgeten

Sveriges förenade studentkårer, SFS, ger varje år kommentarer på regeringens budgetpropositioner ur ett studentperspektiv. Även i år har de en del synpunkter på regeringens förslag till vårbudget. SFS anser bland annat att det saknas reella strategiska satsningar på den högre utbildningen. De vill att det ska satsas mer på utbildningskvaliteten, oberoende studentinflytande och trygga studiesociala villkor för studenterna. Ordet utbildning nämns många gånger i förslaget på vårbudget.

Nya elmätare sänker inte förbrukningen


Nya elmätare sänker inte förbrukningen

De nya elmätarna sänker inte elförbrukningen. Alla svenska hushåll har fått nya elmätare under de senaste åren. Förändringen har kostat elbranschen runt tolv miljoner kronor. En anledningen till att förändringen genomfördes var att minska elkonsumtionen. Tanken var att om elkunderna faktureras för den elen som de verkligen har använt varje månad skulle de bli mer medvetna och sparsamma. Hos vissa elbolag kan kunderna följa elförbrukningen varje dag, eller till och med varje timme.

Få mycket påskgodis för pengarna


Få mycket påskgodis för pengarna

Nu är påsken här. Det innebär att många kommer att äta och köpa mycket godis under helgen. Som student kan det vara bra att vara prismedveten när man handlar godis att fylla påskäggen med. Dagens Nyheter har undersökt hur man gör för att få mest godis för pengarna. För att ta reda på hur man får mest godis för pengarna köpte de 100 gram av de tio sorter som Karamellkungen förväntade sig att sälja mest av i påsk. Sedan går det att räkna hur många bitar man får för ett visst pris.

Cykelstölder är vanligast i högskolestäder


Cykelstölder är vanligast i högskolestäder

Cykelstölder är vanligast i högskolestäder. Det visar siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. En internationell jämförande undersökning visar att Sverige tillhör ett av de länder som har högst andel cykelstölder. Om man ser till folkmängden är det vanligast med cykelstölder i Gotlands, Västmanlands och Skåne län. Under förra året anmäldes 66 800 cykelstölder i Sverige. Det är ungefär lika många som året innan.

Billigare att bo i studentkorridor


Billigare att bo i studentkorridor

Sänk skatten för de studenter som bor i korridorsrum. Det vill den rödgröna oppositionen som skriver på DN Debatt att de vill att alla unga som bor i studentkorridorer ska få sänkt hyra. I dagsläget är skatten lika hög för den som bor i ett rum i en studentkorridor som för den som bor i en hyreslägenhet. Avgiften är nästan 1 300 kronor om året för både en stor lägenhet och för ett litet studentrum. Nu ställer sig de rödgröna bakom Boverkets förslag att beskatta varje studentkorridor som en hel bostad.

Arbetsmarknaden stabiliserar sig


Arbetsmarknaden stabiliserar sig

Flera tecken visar att arbetsmarknaden har stabiliserat sig. Antalet varsel samt antalet lediga platser som anmäldes till Sveriges arbetsförmedlingar var 4 000 fler än vad som uppgavs under februari förra året. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen. Särskilt stor var uppgången av lediga platser inom verkstadsindustrin och byggnadsverksamhet. I februari uppgick antalet registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd till 436 000 personer.

Rekordmånga söker studiemedel


Rekordmånga söker studiemedel

Rekordmånga sökte studiemedel hos CSN förra året. Ökningen av antalet personer som tar studiemedel på högskolenivå har aldrig varit så hög tidigare. Det har visat sig i CSN:s årsredovisning för 2009. Under förra året var det totalt 444 000 personer som fick studiemedel från CSN. Av dem var 282 000 studenter vid högskolor och universitet. Ökningen av antalet studerande vid högskolor och universitet ökade med åtta procent mellan 2008 och 2009.

CSN söker efter skenbosättningar


CSN söker efter skenbosättningar

Skenbosättningar gör att staten förlorar miljardbelopp. Kerstin Borg Wallin, generaldirektör för CSN, skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att staten förlorar miljardbelopp på grund av återbetalare av studielån som inte lämnar in sina rätta inkomst- och adressuppgifter. Redan idag satsar CSN mycket på att leta adresser, driva in skulder och på att driva rättsprocesser utomlands för att komma åt de låntagare som bor utomlands och som inte sköter sina återbetalningar till CSN.

Rektor för Röda korsets högskola tjänar över en miljon


Rektor för Röda korsets högskola tjänar över en miljon

Rektorn för Röda korsets högskola i Stockholm får över en miljon kronor i lön per år. Den senaste tiden har Röda korset varit ett hett samtalsämne för många. Nu har dn.se dessutom avslöjat att rektorn för Röda korsets högskola har över en miljon kronor i årslön. Rektorn Ann Gardulf har en månadslön som uppgår till 85 300 kronor i månaden. Hon är rektor för en skola som har ungefär 600 studenter och ungefär 50 anställda. Röda korsets högskola utbildar sjuksköterskor på olika nivåer.