Klassklyftorna ökar i snabb takt


Klassklyftorna ökar i snabb takt

POLITIK Ensamstående mammor med barn blir fattigare och fattigare. En rapport om inkomstfördelning från Arbetarrörelsens Ekonomiska Råd visar att 20 procent levde under fattigdomsgränsen 2006, nästan dubbelt så många som 1995.

Studieavgifter för utländska studenter


Studieavgifter för utländska studenter

Nu står det klart att det ska införas studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Det meddelar högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp) idag, måndag. Det största argumentet till införandet av studieavgifter är att inte gå miste om den inkomst som betalande utomeuropeiska studenter kan ge. Han menar att intäkterna behövs för att ge Sveriges universitet internationell toppklass.

Hur mycket skulle du ge bort?


Hur mycket skulle du ge bort?

VÄLGÖRENHET Att skänka en liten summa per månad till välgörenhet av något slag tillhör i det rika Sverige en norm snarare än ett undantag. Men lite beroende på vilka ekonomiska tillgångar du har så öppnas möjligheten att bidra rejält i filantropiska projekt. Upp till flera miljarder om du så vill.

Lund får hård revisionskritik


Lund får hård revisionskritik

EKONOMI Riksrevisionens granskning av Lunds universitet visar att de inte har kontroll över hur mycket det kostar att driva externa uppdragsutbildningar. Risken finns därför att statliga medel finansierar utbildning åt privata företag.

Satsningar äts upp av kostnadsutveckling


Satsningar äts upp av kostnadsutveckling

Regeringens satsningar på högskolorna har ätits upp av kostnadsutvecklingen. Trots att regeringen säger sig satsa mer pengar på forskning och utveckling sjunker anslagen till landets universitet och högskolor. Det visar en ny sammanställning från Högskoleverket. Sammanställningen visar att de direkta anslagen har minskat i reella siffror från 2004 till 2007. Samtidigt har de statliga medlen urholkats av ökade kostnader.

Bra resultat ger lärosätena pengar


Bra resultat ger lärosätena pengar

På grund av missade tentor och avhoppade studenter gick Karlstads universitet miste om 40 miljoner kronor förra året. Det visar en granskning gjord av Sveriges Radio Värmland. Om samtliga studenter som påbörjade studier på universitetet förra året klarat sina kurser skulle lärosätets inkomster ha ökat med 40 miljoner kronor.

Umeå universitet satsar på forskning


Umeå universitet satsar på forskning

Umeå universitet satsar stort på framstående forskare och stark forskning. Deras ambition är att utvecklas till ett av landets starkaste forskningsuniversitet. Därför kommer de att stödja framstående forskare och forskargrupperingar genom mångmiljonsatsningar av tre olika typer - starka forskningsområden, karriärbidrag och excellensbidrag.

Trygghetssystemet har flera fallgropar


Trygghetssystemet har flera fallgropar

Dagens trygghetssystem har flera fallgropar som drabbar studenter. Det visar rapporten Utbildning straffbart? som har presenterats av SACO studentråd, Uppsala studentkår, Umeå studentkår och Stockholms universitets studentkår. Nu frågar sig de fyra studentkårerna varför Sveriges över 300 000 studenter ska ha sämre social trygghet än andra.

Vuxenstuderande med usel ekonomi


Vuxenstuderande med usel ekonomi

Många vuxenstuderande har dålig ekonomi och upplever svårigheter med att klara oförutsedda utgifter. Mer än hälften säger även att de inte skulle klara av en engångskostnad på 1 000 kronor. Detta visar den kartläggning som Centrala Studiestödsnämnden (CSN) gjort som Student.se berättade i måndags.

Ökande hyreshöjningar för lägenheter


Ökande hyreshöjningar för lägenheter

Under de senaste tre åren har den genomsnittliga hyreshöjningen successivt minskat. Det visar siffror från SCB, Statistiska Centralbyrån. I januari 2004 höjdes hyrorna i genomsnitt med 2,5 procent. I januari 2005 höjdes de med 2,3 procent, i januari 2006 var den genomsnittliga hyreshöjningen 1,3 procent och i januari 2007 höjdes hyrorna med 0,9 procent i snitt.