Linnéuniversitet saknar budget


Linnéuniversitet saknar budget

I dagarna invigs Linnéuniversitetet som är resultatet av en sammanslagning mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Lärosätet har över 1,5 miljarder kronor i anslag. Däremot har de inte skaffat någon budget så här långt. Det skriver tidningen Barometern.
– Nej, det stämmer. Det har vi ännu inte hunnit med. Vi räknar med att universitetsstyrelsen dock ska ta beslut om budget denna eller nästa månad, säger Linnéuniversitetets ekonomichef Torbjörn Söder till Barometern.

Studentkårer vill ha krissamtal med bostadsministern


Studentkårer vill ha krissamtal med bostadsministern

Studentkårerna har tröttnat på långa bostadsköer och på att det är svårt för studenter att hitta bostad. Nu bjuder studentkårer i Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala samt Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, in bostadsminister Mats Odell till ett krissamtal. Bakgrunden till krissamtalet är den stora bristen på studentbostäder. Enligt Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO, har kötiden för att få ett korridorsrum nästan femdubblats under en treårsperiod.

Boverket har undersökt bostadssituationen


Boverket har undersökt bostadssituationen

Boverket har gjort en rapport över hur studenternas bostadssituation ser ut på olika orter. Rapporten är ett svar på ett uppdrag från regeringen. Ungdomskullarna har blivit större samtidigt som situationen på arbetsmarknaden försämras vilket genererar fler studenter. På många av de orter som Boverket undersökte tyckte studentkårerna att bostadssituationen var svår vid terminsstarten. Fem orter har haft någon form av akutboende. Speciellt svår var situationen i Stockholm, Göteborg och Lund. Enligt studentkårerna har situationen blivit sämre de senaste åren.

Rapport visar hur vi konsumerar


Rapport visar hur vi konsumerar

Fyrtiotalisterna håller hårt i slantarna. Även om de framställs som den mest köpstarka gruppen i Sverige är det återhållsamma i sin konsumtion. Det visar Konsumtionsrapporten 2009 som har tagits fram vid centrum för konsumtionsvetenskap på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Rapporten visar också att under 2008 uppgick hushållens totala konsumtion till 1417 miljarder kronor. Det är 0,3 procent mindre än 2007. Men däremot är det 27 procent mer än 1998. Det är inom kommunikation, hälso- och sjukvård samt fritid, underhållning och kultur som konsumtionen har ökat mest sedan 2007.

Sveriges folkmängd ökar i rekordfart


Sveriges folkmängd ökar i rekordfart

Trots den ekonomiska krisen ökar Sveriges folkmängd med rekordfart. I alla fall om man ska tro Statistiska Centralbyråns preliminära befolkningsstatistik. Enligt statistiken kommer folkmängden vid årsskiftet att uppgå till 9 340 000 personer i Sverige. Det innebär att vi vid årsskiftet kommer att vara 84 000 personer fler än vi var under 2009. En lika stor ökning har bara noterats en gång tidigare och det var år 1946. Den stora befolkningsökningen beror dels på ett högt antal födda och dels på en hög invandring.

Studiemedlet och fribeloppet ska höjas


Studiemedlet och fribeloppet ska höjas

Nu har riksdagen fattat beslut om att höja studiemedelsbeloppen. Från och med 2010 kommer studiemedlet att höjas och från och med 2011 höjs även fribeloppet. Studiemedlet kommer att höjas med totalt 431 kronor per studiemånad. Med tanke på att prisbasbeloppet sänks under 2010 kommer höjningen att innebära att en heltidsstudent med fullt studiemedel får 355 kronor mer i månaden. Pengarna delas ut för fyra veckor i taget och inte för en hel månad. Det gör att beloppet som betalas ut kan skilja sig från månadsbeloppet.

Svenskarna lägger mindre pengar på julklappar


Svenskarna lägger mindre pengar på julklappar

Svenskarna planerar för tredje året i rad att hålla igen på julklappsinköpen. Minskningen sker i alla åldrar och bland både kvinnor och män. Däremot planerar svenskarna inte att dra in på julens övriga kostnader som exempelvis mat och pynt. Det visar den årliga undersökningen som Nordea gör om svenskarnas julplaner.

Mycket felaktiga utbetalningar hos a-kassa


Mycket felaktiga utbetalningar hos a-kassa

Under de senaste tre åren har arbetslöshetskassorna felaktigt betalat ut nästan en halv miljard kronor. Bara under 2008 betalade de felaktigt ut 130 miljoner kronor. Det rapporterar tidningen Metro.

Den största delen av de felaktiga pengarna har betalats tillbaka. Av den halva miljarden som betalades ut felaktigt under tre år återstår det 886 000 kronor som a-kassorna ännu inte fått tillbaka. Varje år tas mellan 30 000 och 40 000 beslut om återkrav och i genomsnitt rör sig varje felaktig utbetalning om lite mindre än 6 000 kronor.

Regeringen föreslår sänkt sjukersättning för studenter


Regeringen föreslår sänkt sjukersättning för studenter

Regeringen planerar att förändra sjuk- och föräldrapenningen. I stället för att grundas på förväntad inkomst ska ersättningen enligt det nya förslaget beräknas utifrån tidigare inkomst.

Än så länge är det inte klart hur långt tillbaka i tiden man ska gå när ersättningen beräknas, men det kan enligt Dagens Nyheter handla om 3–12 månader.

CSN ökar sina utbetalningar


CSN ökar sina utbetalningar

Förra läsåret ökade CSN sina utbetalningar med nästan en miljard kronor. Ökningen skedde efter flera års nedgång i antalet personer som söker studiestöd. Det visar ny statistik som CSN kommit med. Under läsåret 2008/2009 var det 770 300 personer som fick studiestöd. Det är en ökning med 15 000 personer jämfört med läsåret före. I siffror betyder det att 23,6 miljarder kronor betalades ut i studiemedel under läsåret 2008/2009 och att det är 1,1 miljard kronor mer än läsåret innan.