Brist på ingenjörer


Brist på ingenjörer

Det är stor risk för att det blir brist på ingenjörer i Sverige i framtiden. Det är Globaliseringsrådets bedömning av situationen. I vissa branscher råder det en brist redan nu. Det är svårt att fylla kurserna på de tekniska högskolorna och intresset för att bli ingenjör har minskat kraftigt.

Brist på läkare


Brist på läkare

[bild_hoger]http://www.student.se/img/article_img/2008/01/20/4fc745559f325a624bcba65bb0d1197f.jpg[slut_bild_hoger]Prognoser från Högskoleverket visar att det är brist på läkare. För att Sverige år 2020 ska kunna bli självförsörjande när det gäller läkare krävs det att läkarutbildningen utökas med 320 platser per år. Idag är antalet nybörjarplatser på läkarutbildningen lågt i förhållande till arbetsmarknadens nyrekrytering.

Kvinnors kompetens tas inte tillvara


Kvinnors kompetens tas inte tillvara

90 procent av kvinnorna i näringslivet upplever att deras kompetens inte tas till vara. Och nästan lika många, 80 procent, tycker inte att det verkar bli bättre. Det visar en undersökning som Wallenbergbolaget Investor har gjort. I undersökningen, som gick ut till 100 kvinnor och 90 män inom nätverket Novare, framkom också att 80 procent av männen känner minskad lust att göra karriär eftersom det är svårt att kombinera karriären med tid för sina barn.

Var femte mobbas på jobbet


Var femte mobbas på jobbet

Var femte person känner sig trakasserad eller mobbad på jobbet. Det visar en ny svensk undersökning gjord av Handelns utredningsinstitut på uppdrag av Svenskt näringsliv. Trakasserierna eller mobbning bottnar ofta i en misstro på den drabbades förmåga att sköta sina arbetsuppgifter. Även från ledningshåll finns ofta ett missnöje. Enligt en företagarpanel i undersökningen klarar cirka 14 procent inte av sina arbetsuppgifter.

Praktikant eller oavlönad arbetskraft?


Praktikant eller oavlönad arbetskraft?

Skulle du vara villig att jobba gratis för att få in en fot i branschen? Det är verkligheten för många idag, inte minst inom mediebranschen där "praktikanter" utnyttjas som gratis arbetskraft. I Expressen har man intervjuat en kille som jobbat gratis som allt-i-allo åt ett produktionsbolag.

Specialister har lättast att få jobb


Specialister har lättast att få jobb

Om du snabbt vill etablera dig på arbetsmarknaden efter din examen är det läkare eller specialistsköterska som gäller. Över 90 procent av dem har ett jobb inom 1,5 år. Det konstateras i en ny undersökning som Högskoleverket gjort. I undersökningen har man tittat på de studenter som tog examen 2003/2004. Andra, stora examensgrupper som lärare och civilingenjörer har en etableringsgrad på mellan 70 och 90 procent.

Europa får ett eget green card - i blått


Europa får ett eget green card - i blått

För att råda bot på den flykt av högutbildad arbetskraft som sker inom EU vill nu EU-kommisionen skapa ett blåkort, inspirerat av USA:s greencard. Det ska ges till högutbildade från övriga delar av världen. Men för att inte tappa utvecklingsländerna på högutbildade ska rekryteringen ske etiskt. Ett av målen med blåkortet är att snabba upp byråkratin, inom 30 dagar ska den sökande kunna få svar på sin ansökan om att flytta till Europa.

Arbetslösheten rekordlåg i september


Arbetslösheten rekordlåg i september

Arbetslösheten var nere på låga 3,3 procent i september. Det är minskning med 0,9 procentenheter sedan samma period förra året, eller 39 000 personer. Antalet jobb som anmäldes under september från 56 000 förra året till 64 000 i år. För ungdomar i åldrarna 18-24 minskade arbetslösheten med 10 procent. Endast de långtidsarbetslösa ökade, vilket är relaterat till slopade åtgärdsprogram. En av anledningarna till den sjunkande arbetslösheten är att den arbetskraftbrist som tidigare främst berört it-sektorn har spridit sig även till andra branscher som transport, revision, industri och bygg.

Jakten på anställningsbarhet


Jakten på anställningsbarhet

Samarbetsförmåga och initiativförmåga är de två viktigaste egenskaperna när företagen ska anställa akademiker. Det visar en ny rapport som TCO, Lärarförbundet och Sveriges förenade studentkårer har gjort tillsammans. I den har drygt 1 000 arbetsplatser och 6 600 studenter intervjuats om hur de ser på arbetsmarknaden.

Har du det tråkigaste sommarjobbet?


Har du det tråkigaste sommarjobbet?

Historierna kring märkliga sommarjobb slutar aldrig att förvåna en. Vissa har mycket att göra men får stå ut med minst sagt okvalificerade arbetsuppgifter. Andra hinner läsa en roman om dagen eller spelar sänka skepp med sig själva för att få tiden att gå.