Karriärskolan


Karriärskolan

Nyutexaminerade har svårt att få jobb


Nyutexaminerade har svårt att få jobb

Det är svårt för nyblivna akademiker att få tag på ett jobb. Bland dem som har tagit examen från universitet och högskolor har arbetslösheten ökat med 64 procent under det senaste året. Svårast att få jobb är det för dem som precis tagit sin examen. Det rapporterar P3 Nyheter.

Kompetensen på arbetskraften ökar


Kompetensen på arbetskraften ökar

Arbetsmarknadens årliga tillskott av personer med examen från högskolor och universitet är dubbelt så stort som antalet personer med högre utbildning som går i pension varje år. Det innebär att det sker en uppgradering av kompetens i arbetskraften varje gång en ny årskull högskoleutbildade kommer ut på arbetsmarknaden. Det visar Högskoleverkets årsapport över utbildning och arbete för 2008.

Lönesamtal ger effekt


Lönesamtal ger effekt

Det ger effekt att ha privata lönesamtal. De som har haft lönesamtal har högre lön än de som inte har haft det. Och kvinnor tjänar mer på ett lönesamtal än vad män gör. Chefens mandat eller befogenhet påverkar också resultatet av lönesamtalet. Det visar en ny undersökning som Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, har gjort. Undersökningen har presenterats i samband med Almedalsveckan på Gotland. Studiens resultat är statistiskt säkerhetsställda.

Svårare än vanligt att få sommarjobb


Svårare än vanligt att få sommarjobb

Det är svårare för studenter att få jobb efter examen och många är oroliga inför framtiden. Krisen drabbar många och enligt en undersökning som TCO, Tjänstemännens centralorganisation, och Tria har gjort med hjälp av Novus Opinion tycker fyra av tio studenter att det har varit svårare än vanligt att få sommarjobb i år.

Surfande på jobbet gör dig effektiv


Surfande på jobbet gör dig effektiv

Facebook och Youtube kan göra dig effektivare på jobbet. En studie gjord vid Melbournes universitet visar att de som surfar privat på jobbet är nio procent effektivare än de som inte får privatsurfa. Enligt Brent Coker vid universitetet i Melbourne är de som slösurfar helt enkelt produktivare än de som inte gör det. Den personliga tiden på internet skärper koncentrationen på själva arbetet.

Bra samverkan ger lättare jobb


Bra samverkan ger lättare jobb

De som studerar företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm tjänar mest pengar när de börjar jobba. Det visar en undersökning som gjorts av Svenskt Näringsliv. De har gjort en kvalitetsmätning av landets högskolor och universitet. Företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm får även högst betyg i utbytet med näringslivet.

Utseendet spelar jobb vid jobbsökandet


Utseendet spelar jobb vid jobbsökandet

Utseendet har betydelse när du söker jobb. Det visar ny forskning som gjorts av forskarna Henrietta Huzell och Patrik Larsson vid Karlstads universitet. Även om det är få som säger det rakt ut är just ett snyggt yttre en viktig faktor när du söker jobb. Det skriver Svenska Dagbladet.

Unga väljer trygghet framför pengar


Unga väljer trygghet framför pengar

Unga tycker trygghet är viktigare än pengar när de ska välja yrke. Det är inte höga löner och möjligheter att klättra i företag som ligger högst upp på listan över ungas karriärmål. Det är istället trygghet och bra balans mellan arbete och fritid som styr yrkesvalet.

Ökad arbetslöshet bland akademiker


Ökad arbetslöshet bland akademiker

Arbetslösheten bland akademiker ökar. Antalet nyinskrivna på arbetsförmedlingen som har en akademisk utbildning hade i december ökat med 30 procent sedan samma period förra året. Det uppger Sveriges Radio. Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, var 6,4 procent eller 309 000 personer av arbetskraften öppet arbetslösa i december 2008. I december 2007 var det 267 000 personer eller 5,6 procent av arbetskraften som var öppet arbetslösa.