Mammor missgynnas i arbetslivet


Mammor missgynnas i arbetslivet

Lönemässigt är det en nackdel att vara kvinna i arbetslivet. Ännu större nackdel är det att vara mamma i arbetslivet. Det visar en ny rapport från TCO, Tjänstemännens centralorganisation, som undersökt sambandet mellan lön, arbetsinkomst och familjetyp för män och kvinnor mellan 25 och 40 år.

Unik chans att få jobba för Google


Unik chans att få jobba för Google

GOOGLE CAREER DAY Google inleder idag ett unikt samarbete med Studentis Group, ett samarbete som bland annat går ut på att lyfta fram "Google Online Career Day!" den 28 Maj. Detta är det världsledande sökmotorföretagets internetbaserade jobbsökarevent, ett event som är utformat specifikt för att hitta och även anställa akademiker och framtida akademiker för den nordiska marknaden.

Studenternas dröm: Jobba på Google


Studenternas dröm: Jobba på Google

SonyEricsson, Ikea, Google UD eller Skanska. En ny undersökning visar att det är så svenska studenter stavar sina framtida drömarbetsplatser. Världens ledande sökmotorsgigant Google toppas it-listan för andra året i rad och Ikea är etta på ekonomernas lista (för sjätte året i rad!), medan Sony Ericsson har klättrat upp förbi Ericsson till ledarplats på civilingenjörernas lista.

Unga akademiker vill inte jobba statligt


Unga akademiker vill inte jobba statligt

Staten behöver rekrytera 60 000 personer inom de närmaste åren för att klara generationsväxlingen. Men nästan hälften av de unga akademiker som idag arbetar inom staten vill byta till en privat arbetsgivare. Även högskolestudenter jobbar hellre inom det privata näringslivet. Det visar en ny rapport från Fackförbundet ST.

Vill skapa nya företag och nya jobb


Vill skapa nya företag och nya jobb

Vi kommer att tillföra resurser för att skapa nya företag och nya jobb på orter som drabbats av strukturomvandlingen. Det skriver Mona Sahlin(s) på DN Debatt. Hon berättar om en ny satsning inför ett jobbtoppmöte i maj. Satsningen innebär ett återväxtprogram som ska stödja befolkningen på orter som drabbats när de gamla jobben försvunnit i samband med strukturomvandlingen.

Flest jobb inom teknik- och vårdyrken


Flest jobb inom teknik- och vårdyrken

Tillväxten av antalet lediga jobb på arbetsmarknaden dämpas ner efter rekordåret 2007. Men trots det förväntas sysselsättningen att öka under 2008. Enligt Linda Pärlemo, prognosmakare på arbetsförmedlingen, kommer sysselsättningen att öka med ungefär 35 000 personer under året.

Byggarbetare är framtidsyrket


Byggarbetare är framtidsyrket

Vilket yrke finns bäst chanser att få jobb inom? Frågan är en som många studenter tar in i beräkningarna när de väljer vad de ska studera. Arbetsförmedlingen presenterade idag en sammanställning på inom vilka yrken det finns störst chans att få jobb på fem till tio års sikt. En sammanställning som görs för första gången.

Studenter knyter kontakter med arbetsliv


Studenter knyter kontakter med arbetsliv

Chalmers studentkår anordnar Nordens största arbetsmarknadsdagar. 12 till 13 februari kommer Chalmers kårhus att fyllas med studenter som vill knyta kontakter med företag. De får då chansen att ställa frågor och prata om examensarbete och praktikplatser. Över 170 svenska och internationella företag kommer att besöka årets Charm som blir den största hittills.

Hur mycket kan du jobba?


Hur mycket kan du jobba?

Den 8 februari arrangerar Malmö högskola en seminariedag om långtidssjukskrivning, arbetslöshet och arbetslivsinriktad rehabilitering som en kulmen på ett utvärderingsuppdrag som växt sig allt större. På uppdrag från Försäkringskassan utvärderade Malmö Högskola de tre regionala och EU-sponsrade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus, som alla riktat sig till långtidssjukskrivna. En utredning som resulterade i rapporten ”Hur mycket kan du jobba?”.

Fler yrkeslärare behövs


Fler yrkeslärare behövs

Det råder brist på yrkeslärare på gymnasienivå. Och värre blir det eftersom många av de som finns snart går i pension. Enligt uppgifter från Högskoleverket kommer det att saknas omkring 12 000 yrkeslärare 2020. De räknar med att det kommer att behövas ungefär lika många lärare i fortsättningen som det gör idag.