Brister i många socionomutbildningar


Brister i många socionomutbildningar

Fyra av landets socionomutbildningar håller mycket hög kvalitet. Men sju av utbildningarna inom samma ämne har allvarliga brister. Bristerna är så allvarliga att Högskoleverket nu ifrågasätter deras rätt att utfärda socionomexamen.

Trots satsningar är det få som läser entreprenörskap


Trots satsningar är det få som läser entreprenörskap

Trots att det satsats mycket på högskoleutbildningar inom entreprenörskap och innovation är det få studenter som väljer att läsa entreprenörskap. Antalet högskoleutbildningar inom just entreprenörskap och innovation har ökat under de senaste fem åren.

Antagningsbeskeden har kommit


Antagningsbeskeden har kommit

Nu har alla som kommit in på vårens utbildningar på universitet och högskolor fått sina antagningsbesked, antingen via mail eller via post. Totalt är det 171 810 personer som har antagits till vårens program och kurser. Av dem som har sökt och är behöriga har ungefär 86 procent kommit in på någon utbildning, antingen på en kurs eller på ett program. Totalt var det 198 825 behöriga som sökte till någon utbildning. De som inte blivit antagna har blivit erbjudna en reservplats.

Många jobbar med något utanför sin utbildning


Många jobbar med något utanför sin utbildning

Det är många som har ett jobb som inte överrensstämmer med den utbildning de har gått. Av dem som tog examen från universitet eller högskola för tre år sedan har hälften ett jobb som helt överrensstämmer med deras examen. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Undersökningen som genomfördes i våras grundar sig på en granskning av elva olika examensområden. Humaniora, natur-, språk-, och statsvetenskap hör till de områden som har en relativt låg andel före detta studenter som jobbar inom rätt examensområde.

Sämre kunskaper i matte och fysik


Sämre kunskaper i matte och fysik

Svenska gymnasieelevers kunskaper inom matte och fysik har försämrats kraftigt. Det visar TIMSS Advanced 2008, en internationell kunskapsstudie bland gymnasieelever. Förra gången undersökningen gjordes var 1995 och sedan dess har de svenska gymnasieeleverna blivit betydligt sämre på matte och fysik.

Okunskap om nya antagningsregler


Okunskap om nya antagningsregler

Nästa höst börjar de nya antagningsreglerna för att komma in på högskola eller universitet att gälla. Men det är många som inte känner till de nya reglerna så väl. Bland de ungdomar som går på gymnasiet och som har intresse för att studera vidare är det ungefär hälften som saknar tillräcklig kunskap om de nya reglerna. Det är Högskoleverket som har gjort en undersökning bland 724 ungdomar som går sista året på gymnasiet. De har blivit tillfrågade om de har koll på de nya antagningsreglerna. Det var bara tio procent som uppgav sig vara helt och hållet pålästa.

Kvinnor studerar effektivare än män


Kvinnor studerar effektivare än män

Kvinnor studerar effektivare än män. De tar ut sin examen i större utsträckning än vad män gör och de gör det dessutom på kortare tid. Det visar en ny rapport från Högskoleverket där de har undersökt hur många av studenterna som börjar en yrkesutbildning som tar ut en examen längre fram.

Malmö högskola gör temanummer om Sverigedemokraterna


Malmö högskola gör temanummer om Sverigedemokraterna

Malmö högskola gör ett temanummer av tidskriften Praktik & Teori där fokus ligger på Sverigedemokraterna. Högskolan har nu kommit ut med ett nummer där de analyserar läget inför valåret 2010. De besöker Landskrona där Sverigedemokraterna har starkt fäste och resonerar kring medierna och de etablerade partiernas strategier för att hantera det nya partiet. I tidskriften konstaterar de också att den svenska folkviljan kanske inte är så främlingsfientlig som vi ibland blir förledda att tro.

Skolverket: Betyg på gymnasiet ett rättsäkerhetsproblem


Skolverket: Betyg på gymnasiet ett rättsäkerhetsproblem

Betygsättningen på landets gymnasieskolor är enligt Skolverket ett rätts­säkerhetsproblem. Orsaken till den kritiken är att det finns stora skillnader mellan hur olika lärare sätter betyg.

Samarbete ska ge bättre livsmedel


Samarbete ska ge bättre livsmedel

Ett samarbete mellan Lunds tekniska högskola, Helsingborgs stad och livsmedelsbranschen ska ge bättre livsmedel. Syftet med att starta upp samarbetet är att höja utbildningsnivån inom livsmedelsbranschen. Det är också ett sätt att få ett närmare samarbete mellan högskolan och näringsliv. En anledning till att de startar projektet är att det saknas personal med akademisk utbildning inom livsmedelsbranschen.