Kvinnor presterar bättre än män i högskolan!


Kvinnor presterar bättre än män i högskolan!

Oavsett ålder, studieform, distans- eller campusstudier, presterar kvinnor bättre än män i högskolan. Kvinnorna står även för högst examensfrekvens, också på mansdominerade utbildningar. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.

Prestationsgraden, det vill säga helårsprestationer (se definition) dividerade med helårsstudenter, minskade från 84 till 79 procent på grundnivå och avancerad nivå. Studenter på yrkesexamensprogram presterade bäst, följt av studenter på program mot generell examen. Studenter på fristående kurser, särskilt vid distansstudier, presterade sämre.

Utbildningarna som ger jobb


Utbildningarna som ger jobb

Bristen på arbetskraft är stor inom många yrkesområden. Men vilka yrken är det?

Datatekniker, ingenjörer och läkare har en god framtid att se fram emot.

“På ingenjörssidan handlar det om intresse. Det finns många lediga platser på de treåriga ingenjörsutbildningarna”, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Fler studenter antas till läkarutbildningen än tidigare, men platserna borde ytterligare utökas för att möta efterfrågan på läkare, enligt Gustavsson.

Utbildningskraven för att få enklare jobb har höjts.

Bli en smartare student


Bli en smartare student

Att läsa alla böckerna, ligga ett steg före på alla föreläsningar och få ett bra resultat på tentorna är studentens eviga dröm man strävar till. Hur studerar man bättre och hur blir man en smartare student? Det har en psykologiprofessor från San Diego State University forskat om.

Hur skulle du förbereda dig om du hade ett test om en vecka? Skulle din strategi gå ut på att läsa och repetera kursböcker eller renskriva tidigare anteckningar? Psykologiprofessor och doktor Mark Laumakis från San Diego State University avfärdar den här metoden.

De hyllar sina lärare.


De hyllar sina lärare.

Fredrik Wikingsson jämför sin gamla gymnasielärare Göran med Sokrates. Cissi Wallin minns vad hennes pianolärare Ann-Marie sa till henne inför studenten. Och Anton Hysén kommer ihåg hur hans svensklärare Britt-Marie alltid pratade om hur viktigt det är att vara den man vill vara och inte bry sig om vad andra tycker.

Se filmerna när en rad kända personer återvänder till sina (gamla) skolor för att möta och tacka lärare som betytt mycket för dem. Filmerna finns på fördetvidare.se, en sajt som är framtagen av Skolverket.

Ny forskning från Textilhögskolan om hur man skapar kläder i rörelse


Ny forskning från Textilhögskolan om hur man skapar kläder i rörelse

Rickard Lindqvist som är doktorand vid Textilhögskolan har skapat ett nytt och mer flexibelt ramverk för att konstruera kläder. Utgångspunkten är i tyg son draperas runt en rörlig kropp så man kan glömma ram- och bakstycken, axelsömmar och trådräta tygstycken. Rickards disputation är den första vid Textilhögskolan inom modedesign.

Rickards säger att han föreslår ett teoretiskt ramverk för klädkonstruktion som är baserad på studier av interaktionen mellan kropp och tyg.

Skellefteå leder utvecklingsprojekt för tillverkning av lithium-ionbatterier


Skellefteå leder utvecklingsprojekt för tillverkning av lithium-ionbatterier

EU-programmet Erasmus+ finansierar ett projekt med totalt 20 organisationer i tolv länder, för att öka kompetensen inom batteritillverkning. Skellefteå kommun, med svenska batterifabriken Northvolt som partner, får 42.8 miljoner kronor från EU-kommissionen för ett fyraårigt projekt som ska öka kompetensen på området. Northvolt kommer att bli Europas största produktör av lithium-ionbatterier vilket används av eldrivna fordon. Företaget vill förändra ingenjörsutbildningarna i Europa för att säkra framtida kompetens.

Fem studenter avstängda för fusk


Fem studenter avstängda för fusk

I juni månad vid Luleå tekniska universitet har fem studenter blivit avstängda för fusk i samband med tentor och inlämningar.

Två studenter hade med sig anteckningar till en skriftlig salstenta. Två andra studenter hade lämnat in varsin nästan identiska hemtentor. Ytterligare en student hade lämnat in en skriftlig inlämning som liknade en tidigare inlämning från en annan student.

Disciplinnämnden har beslutat att stänga av studenterna från all utbildningsverksamhet vid universitetet under sex veckors tid.

Högskolan startar nya magisterutbildningar


Högskolan startar nya magisterutbildningar

**Till hösten startar tre nya magisterutbildningar inom vård och omsorg vid Högskolan i Borås.

Brit Stakston – vinnare av Sociala medier-priset 2015


Brit Stakston – vinnare av Sociala medier-priset 2015

Brit Stakston får Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris 2015 för att hon fortbildar sig och på ett engagerat sätt visar hur sociala medier kan användas i angelägna och aktuella samhällsfrågor.

Brits Stackston säger att det är otroligt hedrande och att det betyder att någon eller några värderar de tankar och perspektiv som hon förmedlat såpass att de tagit sig tid att nominera henne somt en jury som delar deras uppfattning.

Sociala medier-priset finansieras av Sparbankstiftelsen Sjuhärad och är ett stipendium på 100 000 kronor.

Sportsliga utmaningar är nytt mål för Chalmers


Sportsliga utmaningar är nytt mål för Chalmers

Christian Finnsgård som är forskare på SSPA och Chalmers men också en före detta elitseglare diskuterar den nya stora statsningen i Göteborg och reflekterar kring likheterna mellan forsking och elitidrott.

Forskning kan drivas fram av saker som hockeyklubbor, segelbåtar och hästskor samtidigt som den lockar nya studenter till Chalmers. Förväntningarna överträffas när det gäller den mångsidiga satsningen på sport & teknologi.