Fler stipendier för att locka utländska studenter


Fler stipendier för att locka utländska studenter

De utomeuropeiska studenterna minskade med hälften när studieavgifterna infördes förra året. Nu i höst verkar trenden vända och fler studenter har kommit. Men för att Sverige ska fortsätta vara ett attraktivt land att utbilda sig i så krävs stipendieprogram och enklare visumregler.

Diego Fernando Navarro är en av drygt 6000 studenter från länder utanför Europa som sökt och fått uppehållstillstånd för att studera i Sverige hittils i år. Och Migrationsverket tror att innan året är slut landar siffran på drygt 7000.

Skjolskjutning vid nigerianskt universitet


Skjolskjutning vid nigerianskt universitet

Minst tio studenter dödades eller skadades vid en skjolskjutning i nordöstra Nigeria på tisdagen, rapporterar AFP.

Attacken ägde rum vid Mubi-univeristetet i delstaten Adamawa.

Studieplatser försvinner från lärosätena


Studieplatser försvinner från lärosätena

Fram till 2015 kommer mer än 15 000 studieplatser att försvinna från högskolorna i Sverige och på längre sikt kan det bli ännu fler. Detta kan tyckas märkligt då söktrycket från studenterna är högre än någonsin.

Om några veckor börjar höstterminen och många studenter kommer att anlända till skolor som tvingats skär ned på sina verksamheter. 2013 slår neddragningarna igenom på allvar som en direkt följd av åtstramningar från regeringen.

Lärarutbildningarna ökar i popularitet


Lärarutbildningarna ökar i popularitet

Statistiken från andra sökomgången av antagningen inför höstterminen visar att det i många fall krävs höga betyg för att komma in på lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Anders Gustavsson, vicerektor vid Stockholms universitet, säger att det är glädjande att lärarutbildningarna ökar i popularitet samt att de flesta utbildningarna har fler sökanden än platser. Han bekräftar även att det ofta krävs höga betyg för att komma in.

Sista svarsdag för antagningsbesked 1!


Sista svarsdag för antagningsbesked 1!

Den 30 juli är är det sista chansen att svara på antagningsbesked nummer ett! För att svara så måste du logga in på ”Dina sidor” på Antagning.se.

Du måste svara för att kunna få en plats på den utbildning du vill gå och det spelar ingen roll om du är antagen eller reservplacerad.

Ny utbildning för säkerhetssamordnare i Borås


Ny utbildning för säkerhetssamordnare i Borås

Riskhanteringsakademien vid Yrkeshögskolan i Mölnlycke och Högskolan i Borås kommer att ge en ny uppdragsutbildning för säkerhetssamordnare. Målgruppen för utbildningen är yrkesverksamma personer inom privat eller offentlig verksamhet som behöver fortbilda sig inom säkerhetsfrågor.

Utbildningen genomförs i fyra block om vardera tre dagar och genomsyras av ett högt tempo med långa studiedagar. Lärare från både Riskhanteringsakademien och Högskolan i Borås ansvarar för de olika kurserna som bl a innehåller riskhantering, krishantering, juridik och projektledning.

Lindex samarbetar med Textilhögskolan i Borås


Lindex samarbetar med Textilhögskolan i Borås

Textilhögskolans modedesignutbildning i Borås kommer att inleda ett samarbete med Lindex från och med hösten 2012.

  • Design är avgörande för vår utveckling och framgång. Vi är därför mycket glada över att få vara delaktiga i modedesignutbildningen, från dess start till examensvisningen. Textilhögskolan håller hög kvalitet på sin utbildning och är en plantskola för framtidens framgångsrika designers, säger Lea Rytz Goldman, design- och inköpsdirektör på Lindex.

Modedesignutbildningen kommer att bistås med kunskap om designprocessen och affärsmässighet ur ett detaljhandelsperspektiv.

Hög kvalitet på sociologiutbildning i bl a Göteborg, Stockholm och Borås


Hög kvalitet på sociologiutbildning i bl a Göteborg, Stockholm och Borås

Högskoleverket (HSV) utvärderar under perioden 2011-2014 kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen.

I onsdags presenterade Högskoleverket (HSV) sin utvärdering av sociologiutbildningarna i Sverige. Totalt handlar det om 42 utbildningar vid 19 olika universitet och högskolor runt om i landet.

Högskoleverket har delat ut utvärderingar till varje skola och använt sig av omdömen som delats in efter en tregradig skala.

Utbildningarna i företagsekonomi granskade


Utbildningarna i företagsekonomi granskade

Högskoleverket har granskat sammanlagt 67 utbildningar i företagsekonomi och av dessa fick nästan 40 procent omdömet bristande kvalitet. I utvärderingen, som publicerades för ungefär en vecka sedan, konstaterar man även att det samtidigt finns många bra företagsekonomiska utbildningar i Sverige.

Företagsekonomi är det största ämnet på universiteten och högskolorna och det är vanligt med ett konstant högt söktryck.

Umeå universitet inviger Konstnärligt campus


Umeå universitet inviger Konstnärligt campus

Den 25-26 maj är det dags för invigning på Umeå universitet! Då öppnas nämligen Konstnärligt campus som ska bli en mötesplats för design, arkitektur, konst och digital kultur.

Projektet påbörjades 2009 och den första byggnaden som uppfördes var Arkitekthögskolan som invigdes i september 2010. Konstnärligt campus samlar universitets konstnärliga högskolor: Arkitekthögskolan, Designhögskolan och Konsthögskolan. På området finns även Bildmuseet som är universitetets museum för samtida konst och bildkultur.