Sjutton professorer installeras i Borås


Sjutton professorer installeras i Borås

Den 11 maj installeras sammanlagt 17 professorer vid Högskolan i Borås och det är sjätte gången som en professorsinstallation hålls. Professorerna kommer att få ta emot sina diplom vid en högtidlig installationsceremoni i Carolikyrkan och det är rektor Björn Brorström som delar ut dem.

– Installationen är en akademisk ceremoni, en tradition, förklarar Monica Hammarnäs som står bakom fredagens arrangemang.

Klartecken för ny förskollärarutbildning i Borås


Klartecken för ny förskollärarutbildning i Borås

Idag gav styrelsen vid Högskolan i Borås klartecken för en helt ny utbildning för pedagogiskt verksamma i förskolan. Även Högskoleverket har gett sitt godkännande vilket innebär att ansökningar tas emot omgående. Högskolan räknar med ett högt söktryck eftersom både behovet och efterfrågan är stort i regionen.

– Det känns väldigt bra att kunna erbjuda den här möjligheten för obehöriga i förskolan.

Gymnasieungdomars studieintresse störst i Stockholm


Gymnasieungdomars studieintresse störst i Stockholm

Den 16 april publicerade Statistiska centralbyrån, SCB, en temarapport med titeln ”Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/2012”. I rapporten framgår det bland annat att majoriteten av de elever som går sista året på gymnasiet vill studera vidare på universitet och högskola inom tre år.

Geografiskt sett så är studieintresset störst i Stockholms län och det gäller både bland kvinnor och män. Där planerar 72 procent av kvinnorna och 65 procent av männen att studera vidare.

Distansstudier - tips för dig som vill plugga hemifrån


Distansstudier - tips för dig som vill plugga hemifrån

Antalet högskolestudenter som studerar på distans har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Under 2011 pluggade hela 20% av det totala antalet studenter på distans. Det finns många anledningar till varför man vill distansstudera och ett av dem kan vara att få plugga på egna villkor. Andra anledningar kan vara att man har barn, man vill studera på två orter samtidigt och att man vill plugga samtidigt som man är ute och reser.

Statistiken visar att studieresultaten bland distansstudenter är mycket sämre än bland de som pluggar på campus.

Dags att skicka in ansökningar till höstens studier!


Dags att skicka in ansökningar till höstens studier!

Funderar du på att börja studera? Då är det hög tid att du bestämmer dig! På måndag är det nämligen sista dagen att söka till högskola och universitet.

För några år sedan var de sökande tvungna att skicka in en massa ansökningsblanketter för hand till Verket för högskoleservice men så är det inte längre. Nu räcker det att du söker din utbildning på deras hemsida antagning.se. Där hittar du allt du behöver veta om anmälan och antagning.

Högskolan i Borås har blivit miljöcertifierad


Högskolan i Borås har blivit miljöcertifierad

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, gav idag beskedet att Högskolan i Borås numera är miljöcertifierad.

Den 24 april kommer man att hålla en officiell certifieringsceremoni klockan 15.00 i högskolans entré.

Studenter positiva till studieuppehåll


Studenter positiva till studieuppehåll

Statistiska Centralbyrån publicerade nyligen rapporten “Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan”, en enkätundersökning som genomfördes hösten 2011. Undersökningen riktades till dem som efter minst ett års uppehåll påbörjade studier på universitet eller högskola hösten 2009. Syftet var att undersöka vad uppehållet inneburit för dem.

Ett av resultaten i undersökningen visar att sex av tio nybörjare som gjort uppehåll i studierna mellan gymnasieskolan och högskolan uppgav att de hade fått erfarenheter av detta som de sedan haft nytta av i studierna.

Världsledande forskare besöker Umeå


Världsledande forskare besöker Umeå

Hösten 2012 genomför Institutionen för psykologi vid Umeå universitet en för svenska högskolor och universitet unik satsning på sina studenter. 11 toppforskare är inbjudna till två studentkonferenser i ämnena psykologi och kognitionsvetenskap.

Konferenserna vänder sig i första hand till studenterna på institutionen men även andra personer och organisationer som är intresserade av dessa ämnen har möjlighet att delta. Syftet är att öka samverkan mellan studenter, alumner, världsledande forskare inom området och näringslivet.

Nytt kandidatprogram på Göteborgs universitet


Nytt kandidatprogram på Göteborgs universitet

Närmare tre fjärdedelar av jordens yta täcks av hav. Haven är en egen värld med en terräng av berg och djupa sprickor samt olika livsformer. På vissa platser är det en hel mil ner till botten. Genom det nya kandidatprogrammet för marina vetenskaper på Göteborgs universitet finns nu möjlighet att studera havet ur ett helhetsperspektiv.

Det behövs kunskaper om hur processerna och livet i världshaven fungerar samt hur människan använder sig av den här miljön för att förstå havet som en helhet.

Fokus nya rankning över Sveriges bästa högskolor


Fokus nya rankning över Sveriges bästa högskolor

Nyhetsmagasinet Fokus publicerade nyligen resultatet av en undersökning där man tagit reda på vilken som är Sveriges bästa högskola – om studenterna själva får välja. Undersökningen är utförd av redaktionen tillsammans med avgångsstudenterna Niklas Gilmark coh Henrik Engervall där undersökningen är en del av deras mastersuppsats.

Högst upp i rankningen hamnar Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping placerar sig på 8:e plats vilket är över både Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska Institutet. Handelshögskolan har en rad faktorer som talar till dess fördel.