Högskolors kvalitetsarbete varierar


Högskolors kvalitetsarbete varierar

Högskoleverket har granskat olika högskolors kvalitetsarbete. Det är åtta högskolor på olika ställen i landet som har fått sitt kvalitetsarbetet granskat. Inget av lärosätena underkändes. Högskolorna i Gävle och Halmstad når den högre nivån, nivå A. Den här typen av granskningar kommer att upphöra eftersom det ska införas ett nytt kvalitetssäkringssystem. Därför blir detta Högskoleverkets sista granskning av universitetens och högskolornas kvalitetsarbeten.

Fler utländska studenter pluggar i Sverige


Fler utländska studenter pluggar i Sverige

Antalet utländska studenter har tredubblats under en tioårsperiod. Läsåret 2008/09 var det ungefär 24 300 utländska studenter som började plugga på den svenska högskolan. Det är en ökning med tolv procent jämför med läsåret innan. Det visar nya siffror från Högskoleverket och SCB. Det innebär att en fjärdedel av nybörjarna på högskolan var utländska studenter. Antalet utländska studenter uppgick totalt till 36 600 under läsåret 2008/09. Det är en tredubbling jämfört med hur det såg ut tio år tidigare.

Regeringen vill öka högskolornas självständighet


Regeringen vill öka högskolornas självständighet

Sveriges universitet och högskolor ska få ökad självständighet. Det tycker regeringen som idag har överlämnat propositionen En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor till riksdagen. I propositionen föreslår man minskad statlig styrning inom fyra områden. För det första vill man att lärosätena själva ska få bestämma hur de vill utforma organisationen, med undantag för styrelse och rektor.

Distanskurser ska öka kompetensen inom äldrevården


Distanskurser ska öka kompetensen inom äldrevården

Nu ska det bli fler specialister för vård av äldre. Ett antal högskolor och universitet går ihop för att skapa ett nytt koncept som ska specialistutbilda sjuksköterskor. På det viset ska kompetensen öka inom äldrevården. Resultatet av satsningen ska blir fler kunniga sjuksköterskor som har specialistkompetens inom äldrevården och en mer stabil planeringssituation för lärosätena. Under vårterminen 2010 har 14 studenter påbörjat utbildningen på Högskolan Väst.

Fler tjejer vill plugga vidare


Fler tjejer vill plugga vidare

Det är fler tjejer än killar som planerar att studera vidare på högskola eller universitet bland gymnasieeleverna. Bland gymnasieskolans avgångsklasser läsåret 2009/10 var det sex av tio elever som planerade att börja på en högskoleutbildning inom tre år. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån. Det är en större andel kvinnor än män som planerar att plugga vidare. 65 procent av kvinnorna vill läsa vidare medan motsvarande siffra bland männen är 51 procent. Allra störst är intresset bland elever på International Baccalaureate.

Dataspelande ger bättre engelska


Dataspelande ger bättre engelska

Läsning, dataspelande och surfande på internet är viktiga aktiviteter när det gäller att lära sig engelska. Det finns tydliga skillnader mellan könen då killar tillbringar mer tid framför datorn och tv-spelen än vad tjejerna gör. Det visar en avhandling från Karlstad universitet. Det är Pia Sundqvist, nybliven doktor i engelska som har forskat i ämnet. Hon har undersökt hur mycket ungdomar ägnar sig åt engelska på fritiden och hur det påverkar deras resultat i skolan. Det finns dåligt med undersökningar i ämnet sedan tidigare.

Halmstad ger utbildning med mycket samverkan


Halmstad ger utbildning med mycket samverkan

Maskinteknikutbildningen vid Högskolan i Halmstad är den utbildning som är bäst på samverkan. Därefter kommer medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet och maskinteknik vid Högskolan i Dalarna. Det visar årets högskoleranking från Svenskt Näringsliv. Undersökningen visar även vilka utbildningar som ger flest kvalificerade jobb. Det var byggteknik vid Karlstads universitet som hamnade i topp. Därefter kommer byggteknik vid Linköpings universitet samt företagsekonomi vid Linnéuniversitetet. Det är också de utbildningar där man har störst chans att få jobb.

Universitetskansler kritisk till propositioner


Universitetskansler kritisk till propositioner

Anders Flodström, universitetskansler och myndighetschef, är oroad över tre kommande propositioner som kommer att presenteras under våren. Det gäller propositioner om studieavgifter, ökad frihet för högskolorna och ett nytt utvärderingssystem. Universitetskanslern är kritisk till vissa av delarna i dessa propositioner. Bland annat kritiserar han förslaget om att införa studieavgifter för utomeuropeiska studenter.

Kläder som kan spela musik


Kläder som kan spela musik

Snart kan det bli verklighet att du kan spela musik på dina kläder. Jeannine Han och Dan Riley har tagit fram ett plagg som spelar musik vid beröring. Deras kläder kan göra att det i framtiden blir betydligt lättare för musikband att åka ut på turné. Jeannine Han läser andra året på masterutbildningen för textil- och modedesign på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås och Dan Riley är tekniker. Tillsammans har de tagit fram det aktuella plagget.

BTH i samarbete med Microsoft


BTH i samarbete med Microsoft

Blekinge tekniska högskola, BTH, har inlett ett samarbete med Microsoft inom innovationsområdet. Det innebär att BTH ska bli en så kallad BizSpark Network Partner. I praktiken innebär det att utvecklingsprojekt och mindre, nystartade företag som samarbetar med BTH Innovation kommer att få tillgång till utvecklingsmiljöer som är kopplade till Microsofts produkter och expertis.