Alla får blogga i Köpenhamn


Alla får blogga i Köpenhamn

Köpenhamns Universitet tror inte att bloggandet är på väg att ebba ut. I en ny satsning erbjuder de alla kopplade till universitetet att starta egna bloggar på skolans nya bloggportal. Både forskare, föreläsare, studenter som ledning ska via universitetets nya bloggportal skapa diskussion och debatt, men även blogga om vardagsting under domänen http://blogs.ku.dk.

Lätt att bli sjusköterska i Jönköping


Lätt att bli sjusköterska i Jönköping

Antagningsbetygen skiljer sig rejält bland landets sjuksköterskeutbildningar. Enligt statistik från VHS är utbildningen vid Högskolan i Jönköping en av de sjuksköterskeutbildningar som det är lättast att komma in på. Där hamnade snittbetyget för antagna till vårterminen 2008 på 13,08. Det skriver jnytt.se. Trots det är söktrycket stort, 772 personer sökte till de drygt hundra platserna.

Bra lärare och motiverade studenter


Bra lärare och motiverade studenter

Veterinärutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, får beröm av Högskoleverket. Anledningen är bland annat hög lärarkompetens och motiverade studenter. Det är en nationell och en internationell bedömargrupp med experter på området som har utvärderat veterinärprogrammet och forskarutbildningen i veterinärmedicin. - Jag håller med. Men sedan kan man ju alltid önska mer praktik och mer pengar, säger Anja Pedersen, ordförande för Veterinärmedicinska föreningen.

43 000 ska skriva högskoleprovet


43 000 ska skriva högskoleprovet

Runt 43 000 personer har anmält sig till vårens högskoleprov som skrivs den 5 april. Jämfört med förra året är det en minskning med knappt 1,5 procent. Men minskningen är marginell i jämförelse med de kraftiga minskningar som varit vid de senaste fem provtillfällena.

Komvux till högskola blir svårare


Komvux till högskola blir svårare

Till hösten 2010 kommer antagningsreglerna till högskolan förändras. De studenter som tidigare läst mycket matematik och språk kommer få det lättare att komma in till högre utbildningar, men samtidigt blir det svårare för de elever som tagit vägen via Komvux för att läsa upp sina gymnasiebetyg.

Femton studenter avstängda för fusk


Femton studenter avstängda för fusk

Under förra året stängdes femton studenter vid Malmö högskola av för fusk. Dessutom varnades tre stycken. Enligt Sydsvenskan var det lika många som drabbades av disciplinära åtgärder under 2006. Sammanlagt har 31 studenter misstänkts fuskat under 2007, men det är bara 18 av dem som har bestraffats. En av studenterna stängdes av från all undervisning efter att ha kopierat långa textstycken ur en bok och använt sig av dem i en tiopoängsuppsats utan att ange källan.

Fler med funktionshinder pluggar vidare


Fler med funktionshinder pluggar vidare

Det har blivit allt fler studenter med funktionshinder som pluggar vidare på universitet och högskolor. Enligt Dagens Nyheter ökade antalet studenter som söker stöd på högskola avsevärt under 2000-talet. Den största gruppen är dyslektiker, där har det skett en femdubbling.

Ny utbildning om hedersrelaterat våld


Ny utbildning om hedersrelaterat våld

I slutet av april startar en nationell utbildning om hedersrelaterat våld. Det är Ungdomsstyrelsen som sätter igång kursen som är den första i Sverige med fokus på att förebygga våld mot unga kvinnor och hedersrelaterat förtryck. Kursen är till för de som har en strategisk roll inom skola, socialtjänst eller fritidsverksamhet.

Två av tre nyutexaminerade är kvinnor


Två av tre nyutexaminerade är kvinnor

Förra läsåret kom 40 000 nya akademiker ut på den svenska arbetsmarknaden. Men ändå minskade antalet examina läsåret 2006/07 för första gången sedan mitten av nittiotalet. Det visar en ny analys från Högskoleverket.

Antalet kvinnliga forskare halverades


Antalet kvinnliga forskare halverades

Vid Naturvetenskapliga fakulteten i Lund har andelen kvinnliga doktorander halverats på bara ett år. Varför det har blivit så här är det ingen som kan svara på. - Det är riktigt uselt, verkligen anmärkningsvärt. Man funderar över vad som är fel, säger Lina Roth från fakultetens jämställdhetsgrupp till Sydsvenskan.