Tydligare kursplaner behövs i Växjö


Tydligare kursplaner behövs i Växjö

Växjö universitet bör göra sina kursplaner tydligare. Det tycker Högskoleverket efter att en student anmält Växjö universitet för att hon inte fick flera examinationstillfällen vid sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU.

Intervju med årets lärare 2007


Intervju med årets lärare 2007

Tävlingen årets lärare 2007 avgjordes här på Student.se nyligen och vinnaren blev professor Tommy Svensson från Institutionen för Lärande och Beteendevetenskap på Linköpings Universitet. Student.se ringde nyligen upp professor Svensson för att få reda på vad han tycker om utmärkelsen. Motiveringen till det vinnande bidraget löd:

CSN bättre på att svara i telefonen


CSN bättre på att svara i telefonen

CSN har blivit bättre på att svara i telefonen. Under 2007 besvarade CSN 1 316 000 samtal. I genomsnitt låg väntetiden på två minuter och fem sekunder. Det är det bästa resultatet någonsin i CSN:s mätningar. Enligt CSN:s generaldirektör Kerstin Borg Wallin beror förbättringen bland annat på tydligare regler och bättre planering och styrning av verksamheten.

För lång väntan på tentaresultat


För lång väntan på tentaresultat

Mälardalens högskola får kritik från Högskoleverket efter att de tagit för lång tid på sig att rätta tentor. Det uppger Sveriges Radio. Vid en tenta tog rättningen så lång tid att studenterna bara fick en vecka på sig att förbereda sig inför en omtenta. Justitieombudsmannen har tidigare beslutat att man måste få ett meddelande om provresultatet minst två veckor innan aktuell omtenta.

Större andel kvinnor än män läser vidare


Större andel kvinnor än män läser vidare

Det är stor skillnad mellan hur stor andel män och hur stor andel kvinnor som fortsätter till universitet och högskolor. Det visar ny statistik från Högskoleverket. 2006/07 var kvinnornas övergångsfrekvens till och med 25 års ålder 50,2 procent medan männens var 36,6 procent.

Studenter pluggar längre


Studenter pluggar längre

Det blir allt vanligare att studenter fortsätter att plugga även efter de tagit sin kandidatexamen. Det visar Högskoleverkets senaste undersökning som Rapport har tagit del av. Sedan 1995 har antalet studenter som fortsätter att läsa tredubblats. Rädsla för att det inte räcker med en examen för att få jobb är enligt undersökningen den största orsaken till ökningen.

Polisutbildningarna skall halveras


Polisutbildningarna skall halveras

Rikspolisstyrelsen föreslår utifrån regeringens politik att hälften av platserna på landets polishögskolor skall bort. Polisutbildningen i Växjö är den som drabbas hårdast, där skall antalet platser bantas från dagens 216 till endast 48 platser. Förändringen görs för att synkronisera antalet poliser till det politiska mål som uppsats, nämligen 20 000 poliser till år 2010.

Över hälften vill vara kvar i kåren


Över hälften vill vara kvar i kåren

Mer än hälften av alla studenter vill vara med i kåren även om det inte är obligatoriskt. Det visar en undersökning som studentkårerna i Lund har beställt. 54 procent uppger att de vill fortsätta vara medlemmar i kåren även efter ett avskaffande av kårobligatoriet. Utbildningsbevakning och sociala aktiviteter verkar vara de främsta anledningarna till fortsatt medlemskap.

Examinationer ofta grund till anmälan


Examinationer ofta grund till anmälan

Examinationen är det som flest studenter klagar på i sina anmälningar. Doktoranderna klagar ofta på brister i sina individuella studieplaner, problem i samband med antagning och dålig handledning. Det visar en sammanställning från Högskoleverkets juridiska avdelning. Varje år avgör Högskoleverket i genomsnitt ungefär 100 enskilda tillsynsärenden per år. De består av klagomål från studenter eller andra personer inom högskoleområdet.

Blandade känslor hos landets kårer


Blandade känslor hos landets kårer

Positiva till avskaffandet med oroliga över att studentinflytandet kommer att påverkas verkar vara uppfattningen hos många av landets kårer efter onsdagens förslag om att avskaffa kårobligatoriet. - Utredningen bygger sina förslag på att studentmedverkan inom högskolan är angeläget vilket vi anser är en förutsättning för att avskaffa obligatoriet, säger Louise Callenberg, ordförande för Uppsala studentkår i ett pressmeddelande.