"Högskolorna har dålig kvalitet"


"Högskolorna har dålig kvalitet"

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg gick i veckan till attack mot högskolorna i Sverige. I radioprogrammet "Vetandets värld" påstod han att det är för lite undervisning på en del högskoleutbildningar. Enligt ministern krävs att högskolorna blir bättre på att planera undervisningen och att mer pengar inte är lösningen.

Färre men större universitet


Färre men större universitet

Färre men större universitet är regeringens mål. Därför satsar de ytterligare 20 miljoner kronor på att högskolorna ska slås ihop. Det uppger Sveriges Radio. - Ska kvalitén också i de mindre enheterna hållas behövs samverkan med andra, säger Lars Leijonborg till Sveriges Radio. Redan nu är många sammanslagningar på gång. Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet planerar en sammanslagning. Eventuellt kommer även Blekinge Tekniska Högskola att ansluta sig.

Leijonborg besökte Högskolan i Jönköping


Leijonborg besökte Högskolan i Jönköping

Studenter vid Högskolan i Jönköping fick chansen att fråga ut högskole- och utbildningsminister Lars Leijonborg i måndags när han besökte skolan. Frågor om högre studiemedel, fler lärarledda lektioner och kårobligatoriet var det som dominerade diskussionen. Även frågor om den lokala bostadsbristen togs upp. Med på diskussionen var studentrepresentanter från de fyra olika fackhögskolorna inom Högskolan i Jönköping.

Dataprogram gör det svårare att fuska


Dataprogram gör det svårare att fuska

Det blir allt svårare för studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall att fuska. Det skriver Sundsvalls tidning. Det vanligaste fusket är plagierade texter vid hemtentor. Nu finns det ett dataprogram som tar emot studenternas arbeten och scannar av internet och andra databaser för att hitta eventuella plagiat. Under förra året stängdes sex studenter vid Mittuniversitet av för fusk. En blev varnad och fyra friades.

Besök av indonesisk ambassadör


Besök av indonesisk ambassadör

Imorgon, tisdag den 12 februari, får Högskolan i Borås besök av den indonesiska ambassadören i Sverige Ms. Linggawaty Hakim. Anledningen till besöket är att Borås är en mönsterbild för hur avfall ska återvinnas.

Imamutbildningen till Skåne?


Imamutbildningen till Skåne?

Som Student.se tidigare i vintras berättat så har högskoleminister Lars Leijonborg bestämt sig för att tillsätta en utredning om hur Sverige kan starta upp utbildning för präster inom Islam, "imamer". Imamen Adly Abu Hajar, vice ordförande i European Islamic Conference, islamologen Jan Hjärpe och socialdemokratiske riksdagsledamoten Luciano Astudillo vill alla att den kommande utbildningen hamnar i Skåne.

Högskolestudenter med dålig koll


Högskolestudenter med dålig koll

Tidningen Studentliv berättade i veckan om statistik från valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet som man tagit del av som visar på låga kunskaper om svenska politiker hos studenter. Undersökningen visar att bara varannan student vid valet 2006 klarade av att peka ut Bosse Ringholm som socialdemokrat. I jämförelse kunde 84 procent av befolkningen i stort svara rätt på samma fråga.

Låg lärartäthet på många utbildningar


Låg lärartäthet på många utbildningar

Det är alldeles för lite med fem till sex timmars lärarledd undervisning i veckan. Det säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg till Vetenskapsradion i P1.

Statlig imamskola i Sverige


Statlig imamskola i Sverige

Sverige bör starta en imamutbildning med statliga pengar. Det säger högskole- och forskningsministern Lars Leijonborg till Svenska Dagbladet. Regeringen vill att islamska präster ska kunna utbilda sig i Sverige med statligt stöd. Regeringen ska nu tillsätta en utredning för att ta fram ett konkret förslag. Förslaget om statlig imamskola kommer från de muslimska organisationerna i Sverige.

Ökat samarbete mellan GU och HV


Ökat samarbete mellan GU och HV

Göteborgs universitet och Högskolan Väst fördjupar sitt samarbete och har tecknat en gemensam avsiktsförklaring. Tanken är att det ska bli ett ökat forsknings- och utbildningssamarbete mellan lärosätena. - Samarbetet ska vara till gagn för studenter och stärka våra verksamheter inom såväl utbildning som forskning, säger Lars Ekedahl, rektor på Högskolan Väst i ett pressmeddelande.