Uppsala granskar rasbiologin


Uppsala granskar rasbiologin

Vetenskap och ras är temat för en föreläsningsserie som startade på Uppsala Universitet den 31 januari. Sex föreläsningar av svenska och internationella foskare skall belysa rasismens, rasbiologins och rashygienens historiska arv från Linnés tid fram till våra dagar. De ska även försöka förklara rasförståelsens förhållande till vetenskapstraditionen och dagens vetenskapssyn.

Fem Malmöstudenter avstängda för fusk


Fem Malmöstudenter avstängda för fusk

Fyra veckors avstängning, det blev straffet för fem studenter vid Malmö Högskola som högskolans diciplinnämnd anser har fuskat på inlämningsuppgifter. Lärarutbildningen är en drabbad utbildning och den av de avstängda som går lärarprogrammet skall ha skickat in inlämningsuppgifter som enligt diciplinnämnden är "plagierade från flera källor", berättar Sydsvenskan.

Industridesign i Lund ska göras om


Industridesign i Lund ska göras om

Industridesignsutbildningen på Lunds tekniska högskola ska göras om. Enligt Sydsvenskan bedömde Högskoleverket förra året att de var tvungna att vidta åtgärder innan den 9 maj 2008 för att få behålla sin examensrätt. De vill att den konstnärliga nivån på utbildningen höjs och att det anställs fler lärare med konstnärlig bakgrund. - Vi måste möta Högskoleverket så att de blir nöjda där, säger Gunnar Bolmsjö, programledare för industridesignprogrammet, till Sydsvenskan.

Studenter blir mentorer till barn


Studenter blir mentorer till barn

Studenter vid Högskolan i Borås blir mentorer till barn i åldrarna åtta till tolv år. Mentorverksamheten ingår i projektet Näktergalen. Tanken är att skapa en relation mellan barn och student där båda ger och tar. Barnen får chans att stå i centrum, får en ny vuxen förebild och får en inblick i högskolelivet. Samtidigt får studenterna som deltar en inblick i barns tankar och de får lära sig ledarskap och kreativitet.

Bör kårobligatoriet avskaffas?


Bör kårobligatoriet avskaffas?

Kårobligatoriet, att svenska högskole- och universitetsstudenter måste vara med i en studentkår, är åter i hetluften. Nästan lika säkert som starten av terminsstarten kom den årliga debatten om kårobligatoriets vara eller icke vara. Teknologgkåren vid Lunds tekniska universitet och LTH:s studentkår gick i veckan samman i en debattartikel i Sydsvenskan till stöd för obligatoriet.

Masterutbildningar får bidrag


Masterutbildningar får bidrag

KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, skänker sammanlagt 16 miljoner kronor till ett tiotal högskolor och universitet. Tanken är att utveckla och långsiktigt genomföra masterprogram efter Bolognamodellen.

Stockholm satsar på multikort


Stockholm satsar på multikort

Från och med terminsstarten av vårterminen 2008 inför Stockholms Universitet

Färre lärosäten i Norge


Färre lärosäten i Norge

Det kan komma att bli en nedskärning av lärosäten i Norge. Om förslaget som lades fram i tisdags går igenom kommer det i fortsättningen finnas mellan åtta och tio lärosäten i Norge jämfört med dagens 38. Nedskärningen beror på att de vill möta internationell konkurens. Våra grannländer Danmark och Norge är inne på liknande spår. Agneta Bladh, rektor vid Högskolan i Kalmar ställde i onsdags frågan: Vilket blir nästa drag? i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Klimatstipendier för 450 000 i Göteborg!


Klimatstipendier för 450 000 i Göteborg!

I Göteborg pågår just nu en stor debatt om klimatmedvetenheten i staden. Förutom att det årliga Göteborgspriset för hållbar utveckling idag tilldelas Al Gore så diskuteras åter trängselskatter som ett politiskt verktyg för att förbättra stadens miljö. Nu ger sig även Göteborgs universitet in i debatten genom att inrätta sex stipendier om 75 000 kronor vardera för ”spridning av kunskap om klimatfrågan”.

Lund satsar på Master of Disaster


Lund satsar på Master of Disaster

Lunds Universitet startar i samarbete med Köpenhamns Universitet en ny och unik akademisk mastersutbildning: Master of Disaster Management (MDMa). På svenska kan kursen kallas för Ledarskapsutbildning i katastrofhantering.