Gäststudenter får lättare att stanna


Gäststudenter får lättare att stanna

Det ska bli lättare för gäststudenter att få stanna i Sverige efter det att studietiden är slut. Idag måste gäststudenter från länder utanför EU återvända till sitt hemland för att söka uppehållstillstånd i Sverige därifrån om de skulle bli erbjudna jobb i Sverige - den så kallade återvändarregeln. Enligt migrationsminister Tobias Billström ska regeln slopas den 1 juli 2008. Tanken är att den slopade regeln ska underlätta för företag som söker specialkompetens samt för studenter och forskare som annars kanske väljer bort Sverige som arbetsland på grund av byråkratiska hinder.

Prinsessan Madeleine får specialkurs


Prinsessan Madeleine får specialkurs

Prinsessan Madeleine får en egen specialkurs i barn- och ungdomspsykologi. Det avslöjade Aftonbladet igår efter att ha kommit över ett hemligt protokoll från psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Efter en förfrågan från hovet togs ärendet upp på ett styrelsemöte och det beslutades att Madeleine tillsammans med fyra andra personer skulle få gå specialkursen.

Virtuellt campus öppnat i Kalmar


Virtuellt campus öppnat i Kalmar

Igår invigdes Sveriges första virtuella campus i onlinevärlden Second Life. Studieplatsen, som är beläget på den nyskapade ön Kamino Island, ska först och främst användas till att ge språkkurser, men längre fram ska även designstudenter få möjlighet att visa sina alster. Samordnaren Alastair Creelman tror att konceptet kommer att falla väl ut.

Fler kvinnor eller mindre pengar.


Fler kvinnor eller mindre pengar.

Fler kvinnor eller mindre pengar. Det är en av åtgärderna som KTH föreslår för att öka andelen kvinnor på it-utbildningar till minst 15 procent år 2012. Förslaget ingår i den handlingsplan regeringen bett KTH ta fram för att få bukt med det växande problemet med bristande intresse för it-utbildningar, inte minst bland tjejer. Förra året var 13 procent av de som utexaminerades från civilingenjörsprogrammen i datateknik kvinnor, men nyrekryteringen till programmen låg bara på 3 procent.

Orättvis litteratur för HBT-personer


Orättvis litteratur för HBT-personer

Var tredje homo- eller bisexuell student upplever att bilden av HBT (Homo, bi- och transpersoner) i kurslitteraturen är orättvis. Det visar en studie som Sveriges förenade studentkårer, SFS, har gjort. Bland heterosexuella anser var tionde att litteraturen ger en orättvis bild av HBT-personer. Även funktionshindrade anser att litteraturen är orättvis. Var femte student med funktionshinder svarade att bilden inte stämde överens med verkligheten. Bland studenter utan funktionshinder var det hälften så många, var tionde, som upplevde litteraturens bild som felaktig.

Allt fler nöjda med CSN


Allt fler nöjda med CSN

I en ny mätning CSN gjort svarade 89 procent av de tillfrågade att de var nöjda med CSN:s service. I liknande mätningar för fyra år sedan vara bara drygt hälften, 55 procent, nöjda med myndigheten. CSN uppger bland annat att telefonkötiden under sommaren legat på 2 minuter och 28 sekunder, och att 93 procent av alla som ringt fått svar. Mest nöjda med CSN är de som tar ut det högre bidragsdelen och inte har något lån. Minst nöjda är återbetalare som har lån i det nya bidragssystemet från 2001.

Svår bostadsbrist för studenter


Svår bostadsbrist för studenter

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har följt upp bostadssituationen i tio orter med högre utbildning. Värst är det för studenter i Malmö och Lund, där situationen är kritisk. I Malmö finns det inga lediga lägenheter och många studenter som kommit in på efterintagning vilket gör att de hamnar i en svår sits. Nästan lika svårt att få bostad är det i Lund, enligt rapporten. I Stockholm finns ingen bostadsgaranti, men det tar numera tre till sex månader i snitt att få en studentbostad.

Kvalitet nyckelord i höstbudgeten


Kvalitet nyckelord i höstbudgeten

I regeringens höstbudget för universitet och högskolor tas 200 miljoner bort från de generella anslagen för antalet studieplatser. I stället lägger man 240 miljoner på att öka ersättningen per elev till universiteten och högskolorna inom vissa utbildningsgrenar. Idag får högskolorna och universiteten 19 043 kronor per helårsstudent inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Det nya anslaget blir 1 300 kronor mer, 20 343 kronor. Ersättningen för tekniker och studenter inom naturvetenskapliga ämnen höjs med 1 000 kronor till 46 708 kronor.

Nollningen skördar många offer


Nollningen skördar många offer

Nollningen på Stockholms gymnasieskolor har skördat rekordmånga offer i år. Nästan ett 80-tal ungdomar har fått föras till sjukhus medvetslösa och i många fall alkoholförgiftade. - Det är en alarmerande siffra, säger Stefan Sparring, överläkare på Maria ungdom, i en intervju med Metro.

Världens bästa universitet


Världens bästa universitet

Nyligen släppte det kinesiska universitetet Jiao Tong sin årliga rankinglista över världens bästa universitet. Karolinska institutet (53), Uppsala universitet (66), Stockholms universitet (86) och Lunds universitet (97) ligger alla på listan över världens 100 bästa lärosäten. Karolinska kammar dessutom hem titeln som Europas bästa universitet inom området klinisk medicin och farmakologi, och hamnar dessutom på en niondeplats på världslistan inom sitt området.