LiU lägger ner utbildning i Norrköping


LiU lägger ner utbildning i Norrköping

Just för tiden går ett antal Studenter och väntar på besked vad som skall hända med deras utbildning i Norrköping. Det handlar om Musikproducentutbildningen som tidigare fått kritik från HSV och som det nu har beslutats att man skall pausa tillsvidare. Synd om studenterna som fått nöjet att kombinera sitt intresse med en utbildning. Trots att studenterna klagat på både universitetsledningen och HSV att de måste engagera sig för att försöka förstå utbildningen har inget hänt.

En kår är ingen förening


En kår är ingen förening

"En kår är ingen förening" Kårobligatoriet på universiteten strider inte mot föreningsfriheten. Nationer och kårer har aldrig skapats av medlemmar utan har alltid utgjort en del av universitetet. Därmed faller det främsta argumentet för att avskaffa obligatoriet. Det skriver professor Ole Elgström och advokat Conny Linde som företrädare för samtliga inspektorer och proinspektorer vid Lunds studentnationer. Nationer och kårer är en del av universitetet. De utgör i själva verket en oumbärlig tillgång för detta.

Din inriktning spelar ingen roll!


Din inriktning spelar ingen roll!

Din inriktning spelar ingen roll! Ett alltid återkommande ämne för diskussion i universitets- och högskolekretsar är vilken inriktning eller fördjupning man ska läsa. Om man läser till civilekonom – ska man då läsa finansiering eller ska man läsa marknadsföring? Eller kanske rent av Technology Management?

Varning för humaniora ämnen i Umeå


Varning för humaniora ämnen i Umeå

Kris på humanistiska institutionen: För de av er som planerar att läsa humanistiska ämnen i Umeå så rekommenderas att läsa vid ett annat universitet. Närmaste tiden skall inte mindre än 20 miljoner kronor sparas in. Det innebär att en större omorganisation kommer att genomföras samt att ett antal lärare med stor sannolikhet kommer att sägas upp. Detta kommer bidra till ökad oro bland lärarna och sämre kvalitet på utbildningarna.

IT kompetens, en framtida bristvara


IT kompetens, en framtida bristvara

Sökande till utbildningar inom IT har drastiskt minskat sedan IT-krachen. Numera står stolarna mer eller mindre tomma. Enligt uppgifter från Computer Sweden har antalet sökande till systemavetarlinjen på Göteborgs universitet rasat från 4000 1997 till endast 70 i höst och det talas nu om stor kompetensbrist inom IT-branschen.

Allt färre högskolor håller kvalitetsmåt


Allt färre högskolor håller kvalitetsmåt

Under sex år har högskoleverket granskat alla grund -och forskarutbildningar som leder till examen. Rapporten avslöjar att 11% av utbildningarna håller så dålig kvalitet att examinationsrätten ifrågasätts. Undersökningen visar att generellt håller svensk högre utbildning god kvalitet, även i ett internationellt perspektiv. Bland de 1700 utbildningar som undersökts har emellertid en del stora bister upptäckts.

Lättare för studenter få hyreskontrakt


Lättare för studenter få hyreskontrakt

Stockholm. Studenter som bor i Svenska Bostäders studentlägenheter ska redan efter två år som studenthyresgäst kunna ställa sig i Svenska Bostäders interna kö. Samtidigt blir det lättare för unga under 26 år att få en lägenhet från Svenska Bostäder genom Bostadsförmedlingen. En stor del av de lägenheter som är mindre än 30 kvm kommer att gå direkt till ungdomar.

Hur studentikos är du?


Hur studentikos är du?

Studentikos är en subkultur som är utmärkande för studenters livsstil. I uppslagsverk förklaras ordet ofta av uppsluppen eller skojfrisk. Dessa ord fångar dock inte begreppets hela sanning.

SFS satsar på mångfald inom högskolan


SFS satsar på mångfald inom högskolan

En undersökning gjord av Studentbarometern visar att var femte student känner sig illa behandlad på sin utbildning och att vissa grupper trivs anmärkningsvärt mycket sämre på sitt lärosäte. Enligt Esbjörn Hyltefors (bilden nedan), Vice ordförande på SFS, är det främst personer med funktionshinder, annan etnisk bakgrund samt homo- och bisexuella som känner sig diskriminerade.