Nytt tungt grundämne bevisat av svenska forskare i Lund


Nytt tungt grundämne bevisat av svenska forskare i Lund

Forskare från Lunds universitet har nu bevisat att det existerar ett tidigare okänt supertungt grundämne med atomtalet 115.

Genom experiment på en forskningsanläggning i Tyskland har mätningar bekräftat upptäckten som tidigare gjorts av forskargrupper i Ryssland.

Det nya grundämnet har inte fått något namn ännu.

”Det här var ett mycket lyckat experiment och är ett av de viktigaste inom området de senaste åren.

Ny studie visar att störd dygnsrytm kan orsaka sjukdomar


Ny studie visar att störd dygnsrytm kan orsaka sjukdomar

Forskning vid Linköpings universitet och Karolinska institut visar att en störd dygnsrytm kan påverka tillväxten av blodkärl i kroppen och därigenom orsaka sjukdomar som cancer, diabetes och fetma.

Vår biologiska dygnsrytm, också känd som den circadianska rytmen, styrs av en ”klocka” som reagerar både på inkommande ljus och genetiska faktorer.

Fokus på barns språkutveckling i ny studie


Fokus på barns språkutveckling i ny studie

Barns språkutveckling ligger i fokus i en ny studie som genomförs av Ann-Katrin Svensson vid Högskolan i Borås. I hennes forskning finns två parallella spår: språkstimulerande miljöer i förskolan samt hur man utvecklar ordförrådet hos barn. Hon menar till exempel att det är viktigt att tidigt ge barnen ett rikt ordförråd genom att kommentera saker de ser och att konstant sätta ord på deras omgivning.

Kvinnor överlever hjärtstopp oftare än män


Kvinnor överlever hjärtstopp oftare än män

Jan Herlitz, professor i prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås, har nyligen fått en studie publicerad i den ansedda facktidskriften Heart. Där konstaterar han att av de människor som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhuset, överlever kvinnor i högre grad än män.

Ser man till de faktorer som normalt brukat vara utslagsgivande, t ex ålder eller om det dröjer länge innan de får behandling, så blir det tydligt att även könet är en stark faktor. Kvinnor har vanligtvis sämre förutsättningar än män att klara av ett hjärtstopp eftersom de oftare är äldre och ensamstående.

Populärvetenskap på Världsmiljödagen


Populärvetenskap på Världsmiljödagen

Tisdag den 5 juni är det dags för Världsmiljödagen – World Environment Day – som instiftades på FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972.

Umeå universitet uppmärksammar i år temadagen genom att arrangera en hel förmiddag med korta, populärvetenskapliga föreläsningar. Dessa kommer att handla om hur kommande klimatförändringar kan påverka oss framöver. Arrangör är Umeå universitets nätverk för klimatforskning (KLUM).

Lunchseminarium med tema entreprenörskap, Högskolan i Borås


Lunchseminarium med tema entreprenörskap, Högskolan i Borås

Fredagen den 25 maj, kl. 09.30 – 13.00, arrangeras ett lunchseminarium med temat entreprenörskap i Sparbanksalen, Sandgärdet, på Högskolan i Borås. Det är Institutionen för vårdvetenskap i samarbete med Inicia AB som står bakom och rubriken för föreläsningarna är ”Vård och omsorg – rakt upp och ner”.

Seminariet handlar dels om hur valfriheten inom omsorgen ska bli tillgänglig för alla och vad det får för effekter för vårdtagarna, dels om hur vården kan utvecklas med både offentliga och privata aktörer på arenan.

Under fredagen kommer det att finnas fyra föreläsare på plats.

Mot en mer hållbar konsumtion – ny studie om hur klädberget kan minskas


Mot en mer hållbar konsumtion – ny studie om hur klädberget kan minskas

Klädkonsumtionen har ökat med 53 % under perioden 1999-2009 vilket medför att klädberget växer allt mer. Varje år slängs en enorm mängd kläder i soporna och frågan är hur konsumenterna kan uppmärksammas på kopplingen mellan kläder och miljöpåverkan. En ny rapport från Högskolan i Borås vill hjälpa till att besvara den frågan.

Idag publiceras rapporten ”Mot en mer hållbar konsumtion: En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder” där Daniel Hjelmgren och Karin M Ekström är två av forskarna.

Uppkopplingsgenerationen


Uppkopplingsgenerationen

På kropp och hälsa på Aftonbladet varnar man för att ”Uppkopplingsgenerationen kommer att bli utbrända inom snar framtid, ca fem till tio år. Uppkopplingsgenerationen som är födda mellan 1965-1985, beskrivs som en tickande bomb. Ja, vart ska det bära hän? Även de yngre människorna är uppkopplade, de använder telefoner allt tidigare och är med i comunitys före de har åldern inne. Barn går med i exempelvis Facebook trots att åldersgränsen är tretton år. De nya populära telefonerna som tillåter dig att vara uppkopplad och nådd dygnet runt stressar oss mer än vad vi vet om.

Fredagsmys med forskare


Fredagsmys med forskare

Var med på Europas största vetenskapsfest! Den 24 september firas ForskarFredag i Borås och i 21 andra orter i Sverige – och i 32 länder runt om i Europa. – Genom vardagsnära möten med forskare, vill vi visa att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb, säger Lotta Tomasson, projektledare vid Vetenskap & Allmänhet, som koordinerar ForskarFredag i Sverige. I Borås anordnas ForskarFredag av Högskolan i Borås. Här erbjuds ”Forska på lunchen” och ”Låna en forskare”. Aktiviteterna är gratis och öppna för alla.

Samband mellan brott och förhör


Samband mellan brott och förhör

Hur mycket minns man av en händelse och kan återge denna i en polisintervju eller ett förhör? Den frågan ställde sig Ulf Holmberg och Kent Madsen. De utförde ett forskningsprojekt vid Högskolan Kristianstad angående detta. I onsdags, den 18 november, presenterades de första resultaten i den nya studien kring polisförhör. För att representera en bred bild av samhället medverkade 150 försökspersoner mellan 17 och 70 år i experimentet.