Hällristningar i Bohuslän feltolkade?


Hällristningar i Bohuslän feltolkade?

FORSKNING Arkeologen Johan Lind anser att Bohusläns berömda hällristningar måste tolkas om. Detta är resultatet av Johan Lings forskning vid Göteborgs universitet där han med hjälp av en GPS har kartlagt Tanums hällristningar i förhållande till äldre tiders strandlinjer och noterat att en överväldigande majoritet har marin anknytning. I ett reportage i Sveriges Radios Vetenskapsradion för Johan Ling fram nya rön om bohusläns hällristningar.

Människoapornas tänkande skall studeras


Människoapornas tänkande skall studeras

FORSKNING I helgen invigdes Skandinaviens första forskningsanläggning för studier av människoapors kognition. Det är primatforskningsstationen i Furuvik (del av Lunds universitet) som ger Sverige chansen att studera och kartlägga evolutionen av det mänskliga tänkandet.

Studenter i Lund utvecklar simulatorer


Studenter i Lund utvecklar simulatorer

Lunds Tekniska Högskola ska utveckla robotprotoyper för kommande Marsexpeditioner tillsammans med Nasas Spaceward Bound-program och Mars Society. Prototyperna och simulatorerna för robotar som forskare från Lunds Tekniska Högskola är med och tar fram ska användas för att träna framtida expeditioner till planeten Mars. I Lund kommer de att utveckla simulatorerna, den fysiska roboten kommer att byggas av ett amerikanskt universitet.

Bevakning av ifrågasatt vetenskap


Bevakning av ifrågasatt vetenskap

FÖRELÄSNING Bonniers gästprofessor vid JMK på Stockholms Universitet ger öppen föreläsning den 28 Maj. Under namnet "When Journalists Cover Contested Science" ska Sharon Dunwoody tala om utmaningarna journalister ställs inför när vetenskapliga fakta rutinmässigt ifrågasätts och vilka perspektiv som journalister behöver ha i förhållande till sina läsare när dessa ifrågasätter publicerade "fakta".

Nytt havsmiljöinstitut till Göteborg


Nytt havsmiljöinstitut till Göteborg

Regeringen har beslutat att etablera ett havsmiljöinstitut och ger Göteborgs universitet samordningsuppdraget. Institutet får en budget på tio miljoner kronor per år för att förbättra samarbetet på havsmiljöområdet.

Internationell resilienskonferens


Internationell resilienskonferens

Mellan den 14-17 april anordnas den första internationella konferens någonsin om resiliens. Resiliens är "ett systems förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas". Ledande tvärvetenskapliga forskare från hela världen kommer till Stockholms universitet för att presentera sina rön om hur samhällets och ekosystemens ska förmå att möta en snabbt förändrande värld.

Journalistik med föreställningar om kön


Journalistik med föreställningar om kön

Journalistik om forskning befäster väldigt ofta traditionella föreställningar om kvinnor och män. Detta visar Kerstin Engström på i en ny avhandling från Umeå universitet kring hur olika dagspressgenrer presenterar forskning som rör kön och genus. – Dramaturgiska grepp i nyheter om hälsa och sjukdom förstärker till exempel bilden av den manliga kroppen som norm och kvinnor som svagare och mer sjukliga, säger Kerstin Engström.

112 EU-miljoner till framtia läkemedel


112 EU-miljoner till framtia läkemedel

Europeiska kommissionen har beslutat att satsa 112 miljoner kronor på ett internationellt forskningsprojekt, som ska försöka att skapa datormodeller av jästceller. Samordnare för projektet är professor Stefan Hohmann vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Världens främsta ostforskare är skåning


Världens främsta ostforskare är skåning

Lund-bon Ylva Ardö som är professor i mejeriteknologi vid Köpenhamns universitet har utsetts till världens främsta ostforskare vid ett ostsymposium i Schweiziska Bern. Sydsvenskan berättar att Ylva Ardö som bland ligger bland annat bakom 10%- osten, fick priset för sina ”extraordinära bidrag till den internationella forskningen om ost”. – Jag är jättelycklig och väldigt överraskad. Det var första gången det här priset delades ut, säger Ylva Ardö själv.

Färre kvinnor i den akademiska världen


Färre kvinnor i den akademiska världen

Doktorandnämnden vid Uppsala studentkår har tröttnat på att det är få kvinnor inom akademin. Därför arrangerar de den 11 mars konferensen Doktorand-08 där de kommer att fokusera på orsakerna till akademins läckage av kvinnor.