Användarbild saknas

Hej! Vi skriver en c-uppsats om konsumtion och hållbarhetsfrågor och söker studenter som vill besvara vår enkät på 14 frågor och som tar ca 2 minuter. Tack på förhand. Jessica och Natalie

http://cuppsats.surveymesh.se/application/start?id=d99cc570-021e-46e1-9823-f03a9a2dc304