Användarbild saknas

När föresläsningar och litteratur är på engelska, dvs. internationell, innebär det att man också skriver på engelska?