Användarbild saknas

Vi söker deltagare till vår enkätstudie om studenters attityd till högre utbildning. Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra.

Tack på förhand!

https://sv.surveymonkey.com/r/6J3GC5F