Användarbild saknas

Hej! Jag klarar inte min utbildning utan dig! En enkätstudie på Engelska om ordval. Jag gör en enkätstudie genom mitt universtiet och behöver all hjälp jag kan få med deltagare. Den handlar om vilka ord du föredrar att använda och din spårkliga bakgrund.
Enkäten är anonym och går snabbt att fylla i. https://forms.gle/gMFjVBs8xiqGWES67