Lägenhetsinformation
Tidigaste datum för inflyttning: 
15 augusti 2010
Sista inflyttningsdag: 
31 augusti 2010