Användarbild
Finns det någon annan fördel med att ha politiska kårpartier än att partiernas ungdomsförbundare får chans att göra karriär?