Användarbild
Är verkligen höga betyg viktigt på högskolan/universitet när man söker jobb? Eller är det vilka kurser man har läst? Eller är det den som har gjort bäst examensarbete att visa upp? Självklart är alla dessa faktorer avgörande på ett eller annat sätt men är betyget man får på universitetet lika viktigt för jobb, som betyget på gymnasiet var viktigt för att komma in på rätt utbildning? Det känns inte så i alla fall. Vad tror du?