Användarbild
Hur definierar man egentligen kultur på rätt sätt?? Finns det inte olika definitioner på det??