Användarbild
Det mest tragiska man kan vara med om som kvinna är att veta att man är infertil. Studer har visar att man jämför det med att få besked om att man har HIV. Vi kvinnor bär den tyngsta av bördor i samhället. Vi måste föda. Vi måste föra utvecklingen framåt. . Detta avspeglar sig på olika sätt. Ta exempelvis kriminalitet i relation till det kvinnliga och manliga. Oftast är det en man som begått brottet, och detta kunde oftast ha undvikits om modern funnits i hans närhet i barndomen. Modern är det grundläggande. Mannen är ochså viktig. Fast på ett annat sätt. Modern däremot skapar förutsättingar. Vi kvinnor vi pratar, rådger, kramas och stöttar. Mannen kan också göra detta, bakom stängda dörrar. Vi kvinnor måste stå upp för varandra. Inte snacka bakom varandras ryggar. Om vi skulle ta den roll vi är kompetenta att ta skulle det inte se ut som det gör på många ställen idag. Vi är mentalt byggda för att omhänderta. Det innebär att saker och ting inte skulle se ut som de gör idag om vi fick vara med lite mer. Bestämma lite mer. Ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv så är de svagaste mest utsatta idag. Barn, gamla, funktionshindrade osv. Men glöm inte att det är där vi finns. Istället för att nicka och säga "ja men nånstans måste man skära ned.." se till att det blir på rätt ställe, inte där vi jobbar... Ärligt talat (som någon sa) "bakom varje framgångsrik man står en stark kvinna"...Det enda jag vill är att vi ska stå på oss. INTE mot männen, nej, vi ska skydda varandra. Backa upp varandra. Herregud! hur ska vi annars komma någon vart?
Om oss Student.se Studier Jobb och Karriär Community Nöjen Våra andra sajter:  
FAQ Copyright © 2010 Studentlya Jobbmarknaden Bloggar Erbjudanden Traineeprograms.com Smartster.se
Allmänna villkor Abovo Media Group Kurslitteratur Platsannonser Forum Nöjesguide Yrkesroller.se Smartster.no
Cookies Lyckebovägen 31 Stipendier Traineeprogram Foton Recept Studentlya.nu Smartster.com
  518 40 Sjömarken Uppsatser Yrkesroller Sök Studenter   MVGPlus.se Festivalinfo.se
  Dir: +46 (0)33 722 00 00 Hälsoskolan       Studentuppsatser.se Abandonia.com
  Fax: +46 (0)33 722 00 22         Studentertyckertill.se Reloaded.org
  Mail: info@abovomedia.com         Snuttis.se Kanaler.se
               

Hitta ett jobb hos LeoVegas