Användarbild
Liberalismen säger att alla enskilda människor, alla individer, själva ska få bestämma hur de vill leva sina liv. Inget annat. Det finns inga omfattande regelverk för hur vi ska se ut, hur vi ska bete oss, vad vi ska tänka och tycka, hur vi ska värdera det ena eller det andra, bara rätten att få bestämma själva. Trots det har ideologin rabbiata motståndare, man frågar sig ibland varför. Socialismens främsta kritik mot liberalismen är att "ekonomin måste demokratiseras". Det betyder ungefär att så fort ett beslut ska tas som omfattar konsumtion eller produktion ska folket samlas på torget och rösta, och varje röst är lika mycket "värd" som en annan. Om ett behov uppkommer, exempelvis av potatis, så ska alla berörda parter diskutera saken och sedan med hjälp av majoritetsbeslut komma fram till hur produktionen ska ske. Problemet är att det inte finns några alternativ. Jag som enskild individ får inte börja odla min egen potatis och bjuda ut den till människor som själva avgör om de vill köpa den eller inte. Det är ju ett exempel på en marknadssituation, och den förhatliga marknaden måste krossas, tillsammans med den individuella bestämmanderätten. Vill jag odla potatis måste jag först ha majoritetens godkännande, samma majoritet som sedan bestämmer hur mycket jag ska producera, på vilket sätt och till vilket pris jag sedan ska sälja den. Det senaste för att jag inte ska kunna ta ut för mycket "profit" och bli rik på kuppen, dvs få ihop mer pengar än någon annan. Då uppstår ju ruskiga klasskillnader. Ytterligare problem, det absolut största, är att inget hindrar människor från att frivilligt bete sig så i ett liberalt samhälle. Om folket vill producera potatis kan de utan problem samlas på torget och gemensamt bestämma hur de ska gå till väga. Enda skillnaden vore att jag, om jag inte vill delta, slipper. Om jag hellre vill producera min egen potatis så får jag göra det. Ingen är sedan tvingad att köpa den av mig, varje individ bestämmer själv i enlighet med liberalismens grundregel. Alltså: tänk dig ett liberalt samhälle som innehåller 100 personer. 95 av dem samlas på torget och bestämmer att en handfull ska producera potatis till de andra, till ett bestämt pris och på ett bestämt sätt. Jag och 4 av mina vänner bestämmer oss för att producera på ett annat vis, sätta vårt eget pris och markandsföra vår slutprodukt mot de kvarvarande 95. De bestämmer sedan själva varifrån de vill köpa sin potatis. Marknaden har gjort ett val och alla har själva valt sida efter sina personliga preferenser. Varför vågar inte socialisterna tillåta en sådan situation? De kanske svamlar ihop nåt om maktförhållanden och ägande, men vad har det med saken att göra? Jag och mina 4 vänner arbetar själva med potatisodlingen, vi tvingar ingen, vi är alla medvetna om villkoren och accepterar dem i frivillighet. När vi är färdiga med skörden bestämmer resterande del av befolkningen om de vill köpa eller inte. Vill de inte blir vi utkonkurrerade och får göra något annat, vill de köpa så har de uppenberligen fått något de vill ha eftersom de föredrar våra potatisar framför det egna "demokratiska" alternativet. Sammanfattningsvis är alltså frågan: varför måste alla människor tvingas att delta i denna "demokratiska" ekonomi och produktionsprocess om de inte vill? Varför kan de inte få göra på sitt eget sätt, i frivillighet och utan tvång varesej mot sig själva eller andra, och varför kan sedan inte alla människor själva, utan tvång och påtryckningar, få bestämma vilka de vill stödja? Om kollektivismen är så mycket bättre för samtliga inblandade så kommer ju en överlägsen majoritet av alla konsumenter ge sitt stöd till den genom att köpa dess produkter, och genom att söka anställning hos de företag som producerar varoroch tjänster "demokratiskt". Det är ju kapitalisterna som tjänar på det andra systemet, säger kanske någon. Jaha, vad gör det för skillnad? Kapitalisterna är beroende av både arbetskraft och konsumenter, och dessa är helt vanliga människor som du och jag. De har möjligheten att dels inte söka anställning hos kapitalisten utan gå till det "demokratiska" företaget istället, dels att inte köpa de produkter som skulle produceras om någon trots allt av egen fri vilja ville arbeta för en kapitalist. Om folket valde att inte arbeta för kapitalisten och att inte köpa hans varor skulle han vara fullständigt maktlös. Han har ingen som helst rättighet att tvinga någon till varesej arbete eller konsumtion, marknaden avgör hans öde, inte tvärtom. Så, den privata äganderätten och den fria marknaden ger både kollektivister och individualister möjligheten att själva utforma sin del av ekonomin på önskat sätt. Sedan väljer konsumenterna, alltså de vanliga människorna, vilket alternativ de föredrar. Varför vill inte socialisterna tillåta detta? Varför vill de tvinga alla att ingå i det ena alternativet? Varför är det tvånget bättre än liberalismens tillåtelse för båda alternativ att existera sida vid sida utan tvång?
Om oss Student.se Studier Jobb och Karriär Community Nöjen Våra andra sajter:  
FAQ Copyright © 2010 Studentlya Jobbmarknaden Bloggar Erbjudanden Traineeprograms.com Smartster.se
Allmänna villkor Abovo Media Group Kurslitteratur Platsannonser Forum Nöjesguide Yrkesroller.se Smartster.no
Cookies Lyckebovägen 31 Stipendier Traineeprogram Foton Recept Studentlya.nu Smartster.com
  518 40 Sjömarken Uppsatser Yrkesroller Sök Studenter   MVGPlus.se Festivalinfo.se
  Dir: +46 (0)33 722 00 00 Hälsoskolan       Studentuppsatser.se Abandonia.com
  Fax: +46 (0)33 722 00 22         Studentertyckertill.se Reloaded.org
  Mail: info@abovomedia.com         Snuttis.se Kanaler.se
               

Hitta ett jobb hos LeoVegas