Information om företaget
Antal anställda: 
13000
Medelålder: 
35 years
Andel kvinnor: 
6500%
Traineeprogram: 
Yes

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor.

Åkermarken och dess möjligheter är utgångspunkten för Lantmännen. Inom koncernen finns en rad verksamheter med stark anknytning till lantbrukarnas behov, till exempel inom områdena energi, maskin och byggnationer.

Som en ledande aktör inom livsmedel, energi och lantbruk arbetar vi för att driva utvecklingen mot ett sunt och bra samhälle. Lantmännen är verksam i alla delar av värdekedjan - från jord till bord.

Med kunden i fokus utvecklar och förädlar vi åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Lantmännen agerar på en internationell marknad där Sverige utgör basen för koncernens verksamhet.