Antalet kvinnliga forskare halverades


Vid Naturvetenskapliga fakulteten i Lund har andelen kvinnliga doktorander halverats på bara ett år. Varför det har blivit så här är det ingen som kan svara på. - Det är riktigt uselt, verkligen anmärkningsvärt. Man funderar över vad som är fel, säger Lina Roth från fakultetens jämställdhetsgrupp till Sydsvenskan. Under de senaste par åren har könsfördelningen på doktorander vid naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet varit ganska jämnt. Men under förra året hände något anmärkningsvärd. Av de 53 forskarstudenter antogs, var plötsligt 42 stycken män och endast 11 var kvinnor. Antalet kvinnliga doktorander sjönk på bara ett år från 40 till 21 procent. Fakultetsstyrelsen för Naturvetenskapliga fakulteten har ansvaret för jämställdhetsarbetet men saknar även de förklaringar till utvecklingen: - Vi är förvånade och bestörta men har egentligen ingen bra förklaring till detta, säger Olle Söderman, vice ordförande i fakultetsstyrelsen till Sydsvenskan. MARKUS HANKINS