Kårerna vill samarbeta med samhället


Landets kårer vill höja kvalitén genom samverkan med samhället. Frågan diskuteras när Sveriges förenade studentkårer, SFS, mellan den 13 och 15 mars har vårkonferens. Landets studentkårer träffas då vid Campus Norrköping, Linköping universitet för att prata om hur samverkan med det omgivande samhället kan förbättra kvalitén i Sveriges högskoleutbildningar. Huvudvärdar är Consensus (Hälsouniversitetets studentkår Linköping), LinTek (Linköpings teknologers studentkår) och StuFF (Studentkåren vid Filosofiska Fakulteten Linköpings universitet). Sammanlagt kommer ett 70-tal personer att delta på konferensen. Däribland finns både representanter från SFS:s medlemskårer och från näringslivet. - Jag ser fram emot att se resultaten av konferensen, det är inte ofta som alla kårer samlas för att diskutera något så konkret som samverkan med näringslivet. Jag är övertygad om att vi kan få ännu bättre utbildningar med en stärkt arbetslivsanknytning och det bästa sättet att lyckas med det är att få högskolan och samhället att samverka, säger Sara Bergqvist ordförande för Consensus i ett pressmeddelande. NATHALIE NORDHSTRÖM