Effektivisera ditt sparande genom ständi


De nya informationskanalerna i mediesamhället har drivit upp affärstempot till oanade nivåer. Varje vecka kan man läsa om företagsförvärv, fusioner och samarbeten som snabbt påverkar företagens värdering. Få kommunikationsområden ger så snabb och effektiv feedback som den finansiella informationen. En artikel i Dagens Industri om uppköp eller annan händelse av finansiell karaktär får snabbt konsekvenser för det berörda företagets aktiekurs och värdering. Det snabba informationsflödet, framförallt genom webben, har lett till att alla som vill kan få den publika finansiella informationen samtidigt. Journalister kan kontinuerligt uppdatera sig om förändringar på den finansiella marknaden och rapportera till medier. Enligt Per Olsson, VD på IR bolaget, finns det emellertid även risker med den snabba finansiella informationen. -Korrekt hanterat ger den snabba finansiella informationen omvärlden möjlighet att värdera bolagen på ett relevant sätt. Om analysen av informationen går för fort kan detta leda till förhastade slutsatser. Värdet på bolagen kan växla mycket snabbt vilket innebär att köp och sälj beslut måste gå fortare än tidigare, berättar han. Kunskapsrättvisa, dvs att alla investerare har tillgång till samma information, är en förutsättning för väl fungerade kapitalmarknader. De finansiella medierna fungerar här som ett mycket viktigt komplement till bolagets egna hemsidor och årsredovisningar. Både icke börsnoterade och publika företag har förstås stor nytta av att rapportera om bolagets finansiella status till olika intressenter, men även privata aktiesparare gynnas av den snabba kommunikationen. Många studenter är småsparare som inte alltid har resurserna att konsultera aktie eller fondrådgivare. Genom att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste affärshändelserna och aktiekurserna finns ändå goda möjligheter att få god avkastning på investerat kapital. Unga aktiespararnas fem bästa tipsen till småsparare: 1. Håll dig informerad Om man är väl informerad om företag, konjunktur och aktiemarknaden finns större möjligheter att göra bra affärer. Dagens industri erbjuder studenter 71% prenumerationsrabatt. 2. Förstå vad du köper Undersök bolaget bakom aktien för att skapa större kunskaper om ett rimligt pris. 3. Spara långsiktigt Köp inte aktier för pengar som du inte kan avvara för minst några års tid. Om aktiekursen rasar kan du då bli tvungen att sälja till en lägre kurs, än vad du hade kunnat göra om du hade haft möjlighet att vänta ut en eventuell kursstigning. 4. Spara regelbundet Investera i aktier regelbundet istället för att köpa allt vid ett enda tillfälle. På så sätt minskas risken att komma in i marknaden vid fel tajming. Dessutom ökar skapas en likviditetsreserv som kan användas för oanade utgifter eller fyndköp på börsen. 5. Begränsa riskerna Sprid risken genom att investera i olika marknader och branscher. Det går emellertid aldrig att skydda sig helt från risker bestående av oförutsägbara händelser som världskatastrofer eller ränterisker.